Course Image
Image of Deakin College, Jakarta Campus
Chương trình Dự bị Đại học
Chương trình Dự bị Đại học
Chương trình Dự bị Đại học

Chương trình Dự bị Đại học

 • ID:DC610001
 • Level:Foudation/ Pre-course
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (IDR)

Estimated Total/program:
Rp0.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào

 • Tốt nghiệp Lớp 11, GPA 6.0 (73%).

Trình độ Tiếng Anh

 

Tiêu chuẩn

Mở rộng

CAE

FCE B2

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

Học viện Anh ngữ Đại học Deakin (DUELI)

EAP 2

EAP 1

Kỳ thi O-level GCE

C6

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

HK Form 5

Tiếng Anh Cấp 5 60%

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

HKDSE

Tiếng Anh Cấp 3

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

IELTS

5.5 (không kỹ năng nào dưới 5)

5.0 (không kỹ năng nào dưới 4.5)

PTE

42-49

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

Tiếng Anh SPM

C4

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

TOEFL CBT

196

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

TOEFL PBT

525

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

TOELF iBT

52 – Viết 15, Nói 14, Nghe Đọc 5

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

Tiếng Anh VCE 

Unit 3 và 4: Tiếng Anh đạt tối thiểu 20 điểm

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

Kỳ thi Tú tài quốc tế

Tiếng Anh đạt 4

Liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh Cao đẳng Deakin

Course Information

 • Chương trình Dự bị Đại học Deakin tương đương với chương trình trung học phổ thông (Lớp 12) và chương trình đại cương của đại học. Khóa học này nhằm giúp bạn chuẩn bị bước vào chương trình Cao đẳng của Cao đẳng Deakin hoặc Năm 1 Cử nhân của Đại học Deakin.
 • Khóa học này có hai lựa chọn dành cho bạn: tiêu chuẩn hoặc mở rộng. Chương trình học tiêu chuẩn bao gồm 8 học phần học thuật: bốn học phần bắt buộc và bốn học phần tự chọn. Chương trình học mở rộng có thêm bốn học phần bắt buộc, một trong số đó được chọn từ hai học phần bắt buộc thay thế.
 • Khóa học tuân thủ theo các giáo trình và chương trình giảng dạy như Chương trình Dự bị của Đại học Deakin, với những khác biệt nhỏ trong trình tự các học phần trong mỗi kỳ học.
 • Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ về ngoại ngữ, văn học và toán học trong học tập. Mỗi học phần bao gồm 4 giờ học trên lớp mỗi tuần. Các học phần được đánh giá liên tục qua các bài kiểm tra, bài tập và phân tích nghiên cứu trường hợp. Hầu hết các học phần có một bài kiểm thi kéo dài 3 tiếng vào cuối kỳ.
 • Để tốt nghiệp Chương trình Dự bị của Cao đẳng Deakin Jakarta, bạn phải hoàn thành và vượt qua tất cả 8/12 học phần.
See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

Chương trình dự bị đại học Deakin chuyển tiếp lên Cao đẳng

Sau khi hoàn thành thành công chương trình dự bị với điều kiện bạn đã đáp ứng các tiêu chí sau, bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia khóa học cao đẳng có liên quan của Cao đẳng Deakin:

 • Hoàn thành và thông qua tám học phần dự bị cần thiết;
 • Điểm QQAM đạt ít nhất 50 %, có tính đến tất cả các học phần đã học tại Cao đẳng Deakin.

Chương trình Dự bị Đại học Deakin chuyển tiếp lên Đại học Deakin

 • Chương trình Dự bị Đại học của Deakin tương đương với Năm nhất chương trình Cử nhân Đại học Deakin.

Chương trình Cao đẳng chuyển tiếp lên Đại học Deakin

Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng, tức là đã vượt qua tám học phần, tất cả sinh viên đều đủ điều kiện để được nhận vào năm thứ hai miễn học phí của bằng đại học Deakin có liên quan, miễn là họ đã đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

 • Nhập học chương trình Cử nhân có liên quan *
 • Hoàn thành và vượt qua tám học phần chương trình Cao đẳng;
 • Điểm WAM đạt ít nhất 50%, có tính đến tất cả các học phần đã học tại Cao đănge Deakin.

* Không được áp dụng cho các chương trình:

 •    Cử nhân luật
 •    Cử nhân Thương mại / Cử nhân Luật
 •    Cử nhân Bất đống sản và Tài sản / Cử nhân Luật.

Bạn phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

 • Hoàn thành và vượt qua tám học phần chương trình Cao đẳng về Thương mại của Cao đẳng Deakin
 • Điểm WAM đạt ít nhất 70% (trung bình), tính tất cả các học phần đã học tại Deakin College
 • IELTS 7.0 không có kỹ năng nào dưới 6.5.

Lưu ý: Vui lòng theo dõi các đợt tuyển sinh của khóa học đích mà bạn chọn.

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search