London School of Business and Finance - London Campus Background Image
Image of London School of Business and Finance - London Campus
Bằng kép Thạc sĩ khoa học tự nhiên và Thạc sĩ xã hội trong Marketing chiến lược trực tuyến
Bằng kép Thạc sĩ khoa học tự nhiên và Thạc sĩ xã hội trong Marketing chiến lược trực tuyến

Bằng kép Thạc sĩ khoa học tự nhiên và Thạc sĩ xã hội trong Marketing chiến lược trực tuyến

  • ID:LSBF440002
  • Level:Postgraduate Certificate/Diploma
  • Duration:
  • Intake:

Fees (GBP)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
30
Accept letter
30
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Yêu cầu đầu vào

  • Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, nhưng nếu có thì đây là một lợi thế

Sinh viên không đáp ứng yêu cầu học tập có thể được đánh giá dựa trên kinh nghiệm làm việc liên quan (tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý cho lộ trình học tập cho người trưởng thành)

Trình độ tiếng Anh

  • Bằng đại học của Anh (bất kỳ hạng tốt nghiệp nào) hoặc tương đương - bất kỳ lĩnh vực chủ đề nào.
  • Trình độ Tiếng anh IELTS 5.5 (mọi kỹ năng đạt 5.5)

Course Information

Khóa học Bằng Thạc sĩ khoa học tự nhiên và Thạc sĩ xã hội kép trong Marketing Chiến lược cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một trình độ kép về kỹ năng marketing toàn cầu, tập trung vào sự phát triển nghề nghiệp và kinh nghiệm học tập hợp tác.

Chương trình tiếp thị trực tuyến của chúng tôi dạy cho bạn cách kết nối thành công sản phẩm với mọi người ở các khu vực, quốc gia và ngành công nghiệp, giúp bạn trở thành người có năng marketing và kinh doanh hàng đầu. Bạn sẽ được khám phá về các thực tiễn marketing chiến lược quan trọng, bao gồm việc thực hiện, quản lý và đánh giá các hoạt động marketing trong cả bối cảnh quốc gia và quốc tế.

Khóa học về marketing này sẽ dạy cho bạn cách giải quyết các thách thức của marketing bằng cách sử dụng các kỹ thuật hiệu quả và sáng tạo bằng cách kết hợp nghiên cứu thị trường chuyên sâu, phân tích dữ liệu, chiến lược marketing và truyền thông ở cấp lãnh đạo. Rút ra từ nền tảng bao quát về kinh doanh, các giảng viên của chúng tôi truyền kinh nghiệm trong ngành vào các hội thảo và nghiên cứu tình huống và sẵn sàng đưa ra cho bạn lời khuyên nghề nghiệp đúng đắn.

Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ sở hữu chuyên môn học thuật và thực tế cần thiết để trở thành một chuyên gia marketing sáng tạo và có tầm ảnh hưởng, cho bạn cơ hội chuyển sang vai trò là các nhà lãnh đạo cấp cao.

LSBF đã hợp tác với InterActive Pro để cung cấp năng lượng và hỗ trợ chương trình học cấp văn bằng kép Thạc sĩ khoa học tự nhiên và Thạc sĩ xã hội trong Marketing Chiến lược

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search