Course Image
Image of Gold Coast International College
Kinh doanh
Chứng chỉ Kinh doanh
Chứng chỉ Kinh doanh

Chứng chỉ Kinh doanh

 • ID:ITC610002
 • Level:Foreign Language
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

 • Application Fee:$300.00
 • TuitionFee/Week:$170.83
 • Application Fee:$300.00
 • TuitionFee/Week:$170.83

* Phí cơ sở vật chất

Estimated Total/program:
$22,599.84
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Tất cả các ứng viên phải trên 18 tuổi và đã hoàn thành các chương trình học tương đương Lớp 10 của Úc hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan

Trình độ tiếng Anh:

Sinh viên phải có các kỹ năng tiếng Anh cơ bản, tương đương với một trong những yêu cầu sau đây:

 • Các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh như IELTS, PTE, TOFEL, vv đạt được mức tối thiểu là IELTS 5.0 hoặc tương đương.
 • Hoàn thành thành công khóa học tiếng Anh học thuật tại TAFE (trình độ trung cao cấp) hoặc tại một trường Ang ngữ được công nhận
 • Hoàn thành thành công ít nhất một năm học trong khóa học CRICOS tại Úc

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Chương trình học này được áp dụng cho các cá nhân đang nắm giữ vị trí công việc khác nhau như nhiên viên điều hành, cố vấn chương trình và điều phối viên chương trình. Họ là những người đã có kinh nghiệm đáng kể trong các môi trường làm việc khác nhau, nhưng vẫn muốn phát triển hơn nữa các kỹ năng kinh doanh khác nhau

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

Sau khi hoàn thành trình độ chương trình học này, sinh viên có thể tiếp tục theo học chương trình Cao đẳng nâng cao về Lãnh đạo và Quản lý hoặc theo đuổi bằng cấp trong một lĩnh vực liên quan khác.

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search