Douglas College - Coquitlam Campus Background Image
Image of Douglas College - Coquitlam Campus
Nghệ thuật
Cử nhân Nghệ thuật Biểu diễn – Văn hóa Đương đại
Cử nhân Nghệ thuật Biểu diễn – Văn hóa Đương đại

Cử nhân Nghệ thuật Biểu diễn – Văn hóa Đương đại

 • ID:DC10001
 • Level:3-Year Bachelor's Degree
 • Duration:
 • Intake:

Fees (CAD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
30
Accept letter
30
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Course Information

Khóa học liên ngành này nghiên cứu về các phong trào then chốt trong nghệ thuật và biểu diễn phương Tây trong thời kỳ hiện đại cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Thông qua phân tích bối cảnh lịch sử và kinh tế xã hội, sinh viên khám phá về cách các ngành nghệ thuật cùng tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau. Sinh viên sẽ xác định và nghiên cứu về các thông số và nguyên tắc đằng sau sự thay đổi mô hình dẫn đến các khái niệm nghệ thuật mới và các hình thức sáng tạo trong âm nhạc, phim ảnh, video, sân khấu, khiêu vũ, văn học và nghệ thuật thị giác. Học sinh sẽ nghiê cứu các phương pháp triết học và chính trị để làm nghệ thuật, cũng như thực hành của các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng. Các vấn đề như quyền tự chủ của tác phẩm nghệ thuật, về tính trọng yếu của biểu diễn, ẩn dụ, so sánh, cắt ghép/dựng phim và các định nghĩa sẽ được nghiên cứu chi tiết. Mục tiêu của chương trình học này là mở rộng kiến ​​thức về lịch sử biểu diễn của sinh viên và để lấy cảm hứng và kiến ​​thức thực tế từ các tác phẩm của các nghệ sĩ.

Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Phân tích phản biện và thảo luận về bối cảnh lịch sử và xã hội của nghệ thuật biểu diễn trong thời kỳ hiện đại;
 • Phân tích và phê bình quan điểm, lý thuyết và lịch sử của một số ngành nghệ thuật biểu diễn;
 • Tích hợp học tập trên các ngành nghệ thuật biểu diễn;
 • Trình bày tác phẩm một cách hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm;
 • Mô tả các phong trào lớn trong nghệ thuật từ thời hiện đại;
 • Xác định các nghệ sĩ chính và mô tả công việc của họ;
 • Thể hiện cách các nghệ sĩ biểu diễn thể hiện mối quan tâm hiện đại trong biểu diễn;
 • Truyền đạt đặc điểm của các phương pháp tiếp cận đa phương tiện / liên ngành khác nhau về biểu diễn trong thời kỳ hiện đại;
 • Phát biểu về một tác phẩm nghệ thuật của người khác;
 • Tiến hành nghiên cứu, áp dụng và điều chỉnh thông tin cho các dự án cụ thể;
 • Truyền đạt tác phẩm dưới dạng nói và viết.
See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search