English Language School - Brisbane Campus Background Image
Image of English Language School - Brisbane Campus
Tiếng Anh Học thuật
Tiếng Anh Học thuật
Tiếng Anh Học thuật

Tiếng Anh Học thuật

 • ID:ELSIS610001
 • Level:Foreign Language
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

 • Application Fee:$9,119.00
 • TuitionFee/Week:$890.00
 • Application Fee:$9,119.00
 • TuitionFee/Week:$890.00

* Tài liệu học tập

Estimated Total/program:
$240,216.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào: Không

Trình độ Tiếng Anh: Không

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Khóa học EAP tập trung vào việc giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học tập trong các khóa học chính thức tại các trường cao đẳng và đại học ở Úc.

•           Khóa học EAP 1 nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh cần thiết để tham gia khóa học VET (Đào tạo và dạy nghề). Để theo học khóa học EAP1, sinh viên sẽ đạt được điểm IELTS tối thiểu là 5.5. Sinh viên tiếng Anh tổng quát có thể theo học khóa học EAP 1 nếu họ đạt trình độ tiếng anh trung cấp (Intermediate – B1) chắc chắn hoặc họ đã theo học các khóa học (IELTS, FCE, CAE) tại ELSIS.

•           Khóa học EAP2 nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh cần thiết để theo học chương trình đại học hoặc cao đẳng. Để tham gia khóa học EAP2, sinh viên sẽ đạt được tối thiểu 6 điểm IELTS. Sinh viên tiếng Anh tổng quát có thể theo học khóa học EAP2 nếu nếu họ đạt trình độ tiếng anh trung cao cấp (Upper-intermediate – B2) chắc chắn hoặc họ đã theo học các khóa học (IELTS, FCE, CAE) tại ELSIS.

Bạn học gì tại EAP?

 • Phương pháp đọc và hiểu văn bản học thuật
 • Phương pháp học tập và sinh sống trong môi trường đại học hoặc cao đẳng
 • Phương pháp viết bài luận và gửi báo cáo theo tiêu chuẩn ​​của một trường đại học hoặc cao đẳng ở một quốc gia nói tiếng Anh
 • Phương pháp trích dẫn nguồn tham khảo chính xác và tránh đạo văn
 • Phương pháp để thuyết trình và tiến hành thảo luận thành công
 • Phương pháp giải quyết các nhiệm vụ cấp cao ở cấp đại học cao đẳng một cách tự tin.
See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search