School Image

Braemar Colle ge

Flag of Canada Ontario, Canada
School ID:
Xếp hạng: N/A
Số lượt apply: 0
Trải nhiệm của du học sinh
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E

Giới thiệu

Vị trí

Khóa học Lọc

 • 3+
  Đã ứng tuyển

  Lớp 10

  Tổng học phí: CA $16,400
  Trung học phổ thông
  Phí ứng tuyển: CA $350
  Bắt đầu: Jul 2022, Sep 2022, Nov 2022, Feb 2023, Apr 2023
 • 5+
  Đã ứng tuyển

  Lớp 11

  Tổng học phí: CA $16,400
  Trung học phổ thông
  Phí ứng tuyển: CA $350
  Bắt đầu: Jul 2022, Sep 2022, Nov 2022, Feb 2023, Apr 2023
 • 9+
  Đã ứng tuyển

  Lớp 12

  Tổng học phí: CA $16,400
  Trung học phổ thông
  Phí ứng tuyển: CA $350
  Bắt đầu: Jul 2022, Sep 2022, Nov 2022, Feb 2023, Apr 2023
 • 4+
  Đã ứng tuyển

  Lớp 9

  Tổng học phí: CA $16,400
  Trung học phổ thông
  Phí ứng tuyển: CA $350
  Bắt đầu: Jul 2022, Sep 2022, Nov 2022, Feb 2023, Apr 2023

Điểm nổi bật

Đóng tìm kiếm