Menu

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ học sinh/sinh viên của bạn và gửi cho các trường

Applyzones thiết kế một mẫu hồ sơ ứng tuyển chung nhất cho tất cả các trường và hệ thống sẽ tự động kiểm tra khả năng khả dụng của hồ sơ nhằm chắc chắn rằng hồ sơ học sinh/sinh viên của bạn sẽ được chấp thuận

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm