School Image

University of Otago - Wellington campus

Flag of New Zealand Wellington, New Zealand
School ID:
Xếp hạng: 201
* Evaluate according to study abroad magazine
Số lượt apply: 0
Trải nhiệm của du học sinh
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Giới thiệu

Vị trí

Khóa học Lọc

  • Không có khóa nào!

Điểm nổi bật

Tài chính

Avg Cost of Tuition/Year NZD$ 0
Cost of Living/Year NZD$ 18,100
Application Fee NZD$ 0
Estimated Total/Year NZD$ 0
Đóng tìm kiếm