Arbutus College Background Image
Image of Arbutus College
International Trade
Work Experience Diploma in International Trade (Co-op)
Work Experience Diploma in International Trade (Co-op)

Work Experience Diploma in International Trade (Co-op)

  • ID:AC010025
  • Level:2-Year Undergraduate Diploma
  • Duration:
  • Intake:

Fees (CAD)

* Technology and supplies fee per academic term, archiving fee.

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Yêu cầu đầu vào

  • Thành tích Học tập - tối thiểu phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông

Yêu cầu tiếng Anh

  • Trình độ tiếng Anh - IELTS 5.0, TOEIC 780 + Bài luận, TOEFL IBT 64, TOEFL PBT 510, v.v. với trình độ tương đương hoặc cao hơn (cách khác, ứng viên có thể tham gia Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh của Arbutus)
  • Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh có thể được sắp xếp với nhóm tuyển sinh.

Course Information

Nhiều thị trường kinh doanh đã được mở rộng ra toàn cầu do sự hội nhập nhanh chóng của các nền kinh tế quốc tế, dẫn đến sự phát triển vượt bậc của ngành thương mại quốc tế. Ngày nay, các doanh nghiệp có cơ hội mới để mở rộng thị trường bằng cách mua bán sang các nước khác.

Tại Arbutus College, chương trình Chứng chỉ Thương mại Quốc tế của chúng tôi cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kinh nghiệm liên quan để bước vào ngành công nghiệp thú vị này. Chúng tôi cung cấp các khóa học thực tế hướng tới kiến ​​thức trong thế giới thực. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có thể đọc, viết và hiểu các tài liệu thương mại, cũng như thực hiện các thủ tục và hoạt động thương mại thích hợp.

Thông tin thêm: bấm vào đây

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search