Flinders International Study Center (FISC) Background Image
Image of Flinders International Study Center (FISC)
Y tế và Sức khỏe
Chứng chỉ Khoa học sức khỏe
Chứng chỉ Khoa học sức khỏe

Chứng chỉ Khoa học sức khỏe

  • ID:FISC610001
  • Level:2-Year Undergraduate Diploma
  • Duration:
  • Intake:

Fees (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Việt Nam: Lớp 12 – GPA 6.0

Điều kiện đầu vào được áp dụng cho mỗi quốc gia sẽ có sự khác nhau, sinh viên có thể truy cập liên kết này để biết thêm chi tiết http://isc.flinders.edu.au/entry-requirements

Trình độ Tiếng Anh:

 

IELTS Học thuật

TOEFL PT

TOEFL IBT

PTE Học thuật

CAE (từ năm 2015 trở đi)

Khóa học 12 tháng

5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

513 (TWE 4)

59 (kỹ năng viết không dưới 21)

46 (kỹ năng viết không dưới 42)

162

Khóa học 8 tháng

6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)

550 (TWE 4)

68 (kỹ năng viết không dưới 22)

50 (kỹ nawg viết không dưới 46)

169

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Chương trình Diploma về Khoa học Sức khỏe tại Flinder ISC là một chương trình dự bị học thuật nâng cao, giảng dạy các tín chỉ học phần lên tới 12 tháng để chuyển tiếp lên các chương trình học về ngành khoa học sức khỏe tại Đại học Flinder.

Đối với chương trình 8 tháng: 9 học phần +  Tiếng Anh Giao tiếp 1

Đối với chương trình 12 tháng: 8 học phần

Phương thức học tập: Toàn thời gian, trực tiếp.

Đánh giá: Quá trình học tập và sự tiến bộ của bạn sẽ được đánh giá thường xuyên trong suốt khóa học. Đánh giá là sự kết hợp của các bài kiểm tra trên lớp, bài tiểu luận, báo cáo, nghiên cứu trường hợp, thuyết trình, phân tích văn bản, giải quyết vấn đề, bài tập, công việc thực tế và trong phòng thí nghiệm và bài kiểm tra cuối khóa.

Sau khi hoàn thành, Bạn sẽ nhận được Chứng chỉ về Khoa học Sức khỏe, được cấp bởi Study Group Australia Pty Limited.

See moreSee less

Pre Courses

Chương trình dự bị Tiếng Anh học thuật (AEP)

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh cho chương trình Dự bị hoặc Diploma của chúng tôi tại Flinder ISC hoặc chương trình cử nhân của Đại học Flinder, Chương trình Dự bị Tiếng Anh Học thuật (AEP) là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Khóa học được gainrg dạy trong khuôn viên Flinder ISC, vì vậy bạn sẽ cảm thấy mình chính là một phần của cộng đồng Đại học ngay từ ngày đầu tiên. Vui lòng truy cập trang web này: http://isc.flinder.edu.au/our-cifts/academia-english-preparation-(aep) để biết thêm thông tin chi tiết.

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search