Flinders International Study Center (FISC) Background Image
Image of Flinders International Study Center (FISC)
Engineering and Technology
Chứng chỉ Kỹ thuật
Chứng chỉ Kỹ thuật

Chứng chỉ Kỹ thuật

 • ID:FISC610002
 • Level:2-Year Undergraduate Diploma
 • Duration:
 • Intake:

Fees (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Việt Nam: Lớp 12 – GPA 6.0

Điều kiện đầu vào được áp dụng cho mỗi quốc gia sẽ có sự khác nhau, sinh viên có thể truy cập liên kết này để biết thêm chi tiết http://isc.flinders.edu.au/entry-requirements

Trình độ Tiếng Anh:

 

IELTS Học thuật

TOEFL PT

TOEFL IBT

PTE Học thuật

CAE (từ năm 2015 trở đi)

Khóa học 12 tháng

5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

513 (TWE 4)

59 (kỹ năng viết không dưới 21)

46 (kỹ năng viết không dưới 42)

162

Khóa học 8 tháng

6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)

550 (TWE 4)

68 (kỹ năng viết không dưới 22)

50 (kỹ nawg viết không dưới 46)

169

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Khóa học dành cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành Kỹ thuật, khóa học diploma về Kỹ thuật là con đường chuyển tiếp hoàn hảo cho những sinh viên muốn nhận bằng của Đại học Flinder và hơn thế nữa.

Khóa học Diploma về Kỹ thuật, do Flinder ISC cung cấp, là một chương trình dự bị học thuật nâng cao và kỹ năng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ nhận được 12 tháng tín chỉ cho nhiều chương trình Cử nhân Kỹ thuật tại Đại học Flinder, cho phép bạn hoàn thành chương trình học của mình trong cùng một khung thời gian như khi bạn vào đại học trực tiếp.

Sinh viên có thể chọn chuyển tiếp lên các chương trình đại học sau:

 • Cử nhân Kỹ thuật (Nông nghiệp và Hệ sinh thái) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Y sinh) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Dân dụng) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Hệ thống Máy tính và Mạng) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Điện) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Điện tử) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Hàng hải) (Danh dự) *
 • Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự)
 • Cử nhân Kỹ thuật (Robotics) (Danh dự)
See moreSee less

Pre Courses

Chương trình dự bị Tiếng Anh học thuật (AEP)

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh cho chương trình Dự bị hoặc Diploma của chúng tôi tại Flinder ISC hoặc chương trình cử nhân của Đại học Flinder, Chương trình Dự bị Tiếng Anh Học thuật (AEP) là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Khóa học được gainrg dạy trong khuôn viên Flinder ISC, vì vậy bạn sẽ cảm thấy mình chính là một phần của cộng đồng Đại học ngay từ ngày đầu tiên. Vui lòng truy cập trang web này: http://isc.flinder.edu.au/our-cifts/academia-english-preparation-(aep) để biết thêm thông tin chi tiết.

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search