Course Image
Image of Kaplan Business School Australia (KBS)
Khoa Kinh doanh và Quản lý
Cử nhân Kinh doanh
Cử nhân Kinh doanh

Cử nhân Kinh doanh

 • ID:BB610000
 • Level:3-Year Bachelor's Degree
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

* 0

Estimated Total/program:
$0.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Đầu vào của các khóa học đại học đòi hỏi phải hoàn thành lớp 12 hoặc chương trình tương đương hoặc Chứng chỉ IV hoặc tương đương. Để tham gia các khóa học cấp Cử nhân sinh viên phải đạt ATAR là 55 hoặc tương đương.

Trình độ tiếng Anh: Tối thiểu:

 • IELTS Học thuật: 6.0 (kỹ năng Nói, Viết không dưới 6.0 và Nghe, Đọc không dưới 5.5)
 • PTE Học thuật: 50
 • TOEFL iBT: 60
 • Tiếng Anh Cambridge: CAE - Nâng cao đạt điểm 169
 • Điểm thi tiếng Anh của Kaplan KITE: trên 426 điểm
 • Trường Anh ngữ Kaplan International: Tiếng Anh học thuật 2 đạt 65%

Yêu cầu khác:                            

 • Độ tuổi tối thiểu để vào học các khóa học đại học là 18 tuổi.
 • Sinh viên trưởng thành (trên 21 tuổi) có thể nhập học mà không cần đáp ứng yêu cầu giáo dục tối thiểu. Tuy nhiên, ứng viên phải chứng minh năng lực để đáp ứng yêu cầu của khóa học, thông thường là thông qua một buổi phỏng vấn với Trường.
 • Ứng viên cũng có thể được nhập học trực tiếp thông qua thỏa thuận chuyển tiếp sinh viên đã được phê duyệt.

Course Information

Khóa học Cử nhân Kinh doanh của chúng tôi đào tạo cho bạn các kỹ năng lý thuyết và thực tế cần thiết để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh thành công. Bạn sẽ học về phân tích, giải quyết vấn đề cấp cao, và kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm rất quan trọng đối với thành công của ngành kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có được kiến thức vững chắc về các môi trường kinh doanh khác nhau và phát triển các phương pháp hiệu quả để tiếp cận, lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh chiến lược.

Bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về các lĩnh vực của ngành kinh doanh. Giải thích được các môi trường kinh tế, xã hội, quy định và đạo đức rộng lớn, trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế toàn cầu của chúng tôi. Áp dụng kiến thức từ các ngành kinh doanh khác nhau để xây dựng giải pháp cho các vấn đề kinh doanh kỹ thuật.

Tốt nghiệp khóa học Cử nhân Kinh doanh, bạn đủ điều kiện tích lũy tín chỉ cho các khóa học Thạc sĩ của chúng tôi hoặc một khóa học khác với nhà cung cấp giáo dục đại học khác ở Úc.

See moreSee less

Pre Courses

Đối với những sinh viên không đáp ứng tiêu chí đầu vào nhưng đạt trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.5 (và đủ điều kiện để nhập học theo tiêu chí khóa học), bạn sẽ tham gia một khóa học tiếng Anh học thuật trước khi bắt đầu khóa học của họ. Khi kết thúc khóa học tiếng Anh học thuật, các ứng viên sẽ phải chứng minh trình độ tiếng Anh cần thiết để nhập học trực tiếp.

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

 • Giám đốc hành chính
 • Giám sát viên đảm bảo chất lượng
 • Trưởng phòng dịch vụ khách hàng
 • Điều phối viên sự kiện
 • Quản lý thay đổi

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search