Australian Technical and Management College Background Image
Image of Australian Technical and Management College
Kinh doanh và Thương mại
Cử nhân Thương mại
Cử nhân Thương mại

Cử nhân Thương mại

  • ID:ATMC610001
  • Level:Foreign Language
  • Duration:
  • Intake:

Fees (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Yêu cầu đầu vào:

Hoàn thành Lớp 12 của Úc hoặc trình độ tương đương ở nước ngoài bao gồm cả kết quả Toán học.

Trình độ tiếng Anh:

 IELTS (Học thuật) 6.0 không có kỹ năng nào dưới 6.0 hoặc tương đương

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Khóa học Cử nhân Thương mại (Kế toán) là một khóa học toàn diện, đào tạo cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để trở thành người dẫn đầu trong thương mại và kinh doanh. Khóa học cũng tập trung vào các khóa học cần thiết để được công nhận chuyên nghiệp với các cơ quan chuyên môn lớn cùng với việc cung cấp một lộ trình nghề nghiệp được xác định rõ ràng để trở thành các chuyên gia trong ngành thương mại.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán được tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực thương mại, chính phủ và chuyên nghiệp. Chúng bao gồm kế toán công, ngân hàng, giảng dạy, tổ chức chính phủ, môi giới chứng khoán, tư vấn kinh doanh và các ngành công nghiệp bán lẻ, sản xuất và khai thác mỏ. Họ sẽ đảm nhận các công việc như kế toán, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, báo cáo tài chính, kế toán chi phí, thuế, kiểm toán, lập kế hoạch tài chính và trách nhiệm quản lý chung.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search