Vancouver Island University - Nanaimo (Main Campus) Background Image
Image of Vancouver Island University - Nanaimo (Main Campus)
Kinh doanh và quản trị kinh tế
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 • ID:VIU10001
 • Level:Foreign Language
 • Duration:
 • Intake:

Fees (CAD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
30
Accept letter
30
Visa
30
Fly
1

Admission Requirements

Yêu cầu đầu vào

 • Bằng cử nhân
 • GPA tối thiểu 3.0 /4.0 trong hai năm cuối của chương trình đại học
 • Thư giới thiệu, giải thích MBA sẽ tiếp tục kế hoạch nghề nghiệp như thế nào.
 • Hồ sơ cá nhân
 • Hai thư giới thiệu, một về ngành nghề và một về học thuật là lựa chọn lý tưởng
 • Yêu cầu tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc

Trình độ Tiếng Anh: Đáp ứng một trong những yêu cầu tiếng Anh của VIU sau đây

 • Hoàn thành chương trình dự bị sau tốt nghiệp của Trung tâm Anh ngữ VIU
 • IELTS 7.0 không có kỹ năng nào dưới 6.5, TOEFL (iBT) 93 không điểm phần nào dưới 20, CAEL 70 hoặc tương đương.

Course Information

Thông tin khóa học

Chương trình bằng kép của Canada và Anh này trao cho sinh viên hai bằng kinh doanh quốc tế: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Vancouver Island và Thạc sĩ Khoa học Quản trị Quốc tế của Đại học Hertfordshire. Chương trình này được sinh viên tìm kiếm rất nhiều, mang đến cho sinh viên cơ hội kết hợp kiến ​​thức mới và kinh nghiệm thực tế thông qua việc tích hợp lý thuyết, nghiên cứu và thực hành được áp dụng ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Ứng viên có kiến ​​thức về 5 trong số 6 nền tảng học thuật sau đây có thể đủ điều kiện nhập học trực tiếp mà không cần Chương trình dự bị MBS: Kế toán, Kinh tế, Quản lý và Chiến lược, Marketing, và Phương pháp Thống kê / Định lượng.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

 • Quản lý
 • Cố vấn tài chính
 • Giám đốc tiếp thị
 • Nhân viên dịch vụ ngân hàng
 • Cố vấn nhân sự
 • Doanh nhân
 • Quản trị viên kinh doanh

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search