Course Image
Image of Deakin University - Geelong Waurn Ponds campus
Tiếp thi và Truyền thông
Thạc sĩ Truyền thông
Thạc sĩ Truyền thông

Thạc sĩ Truyền thông

  • ID:DUG610001
  • Level:Master's Degree
  • Duration:
  • Intake:
  • Type:Full-time

Fees (USD)

  • Application Fee:$250.00
  • TuitionFee/Year:$29,000.00
  • Application Fee:$250.00
  • TuitionFee/Year:$29,000.00
Estimated Total/program:
$29,250.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Sinh viên đăng ký chương trình thạc sĩ bắt buộc phải hoàn thành ít nhất một bằng cử nhân, hoặc tương đương, theo tiêu chuẩn chấp nhận được từ một trường đại học chính quy hoặc tổ chức giáo dục khác. Khóa học Thạc sĩ theo chương trình tín chỉ sẽ cho phép sinh viên tiên tiến hành nghiên cứu – nhiều trong số các nghiên cứu cung cấp một con đường khả thi để tiến lên chương trình Tiến sĩ.

Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Với Chương trình Thạc sĩ về Truyền thông của Deakin, bạn sẽ có được kỹ năng để phụ trách các công nghệ cũng như cái nhìn sâu sắc hình thành nên bối cảnh phương tiện kỹ thuật số và truyền thông.

Truyền thông giúp bạn trở thành một chuyên gia về báo chí, quan hệ công chúng, viết chuyên nghiệp, truyền hình hoặc phương tiện kỹ thuật số. Deakin cung cấp chương trình học với sự kết hợp hiệu quả giữa nghiên cứu, đào tạo chuyên môn và trải nghiệm chất lượng cho sinh viên. Cấu trúc chương trình linh hoạt giúp bạn phát triển lên các lĩnh vực chuyên nghiệp dựa trên nền tảng kiến ​​thức vững chắc khi nhận ra rằng cần phải có nhiều kỹ năng hơn để duy trì khả năng cạnh tranh trong ngành truyền thông và truyền thông luôn thay đổi. Sinh viên có thể chọn ít nhất 25% nội dung khóa học là tự chọn tạo ra chương trình học cho riêng mình.

Tất cả sinh viên hoàn thành một dự án nghiên cứu chuyên nghiệp của doanh nghiệp hoặc đối tượng sáng tạo dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Chương trình nghiên cứu tập trung vào các kỹ năng và kết quả nghiên cứu sẵn sàng trong ngành.

Nâng cao triển vọng nghề nghiệp của bạn trong một trong những nhóm ngành phát triển nhanh nhất, bao gồm các công ty sản xuất nội dung, kinh doanh đa phương tiện, chính phủ, quan hệ công chúng, và các tổ chức nghiên cứu thị trường và xã hội.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

Chương trình Dự bị Thạc sĩ (MQP)

Chương trình MQP là chương trình của Đại học Deakin do Học viện Anh ngữ Đại học Deakin (DUELI) và Đại học Deakin phối hợp thực hiện. MQP là một con đường thay thế để vào học văn bằng sau đại học tại Đại học Deakin. Chương trình được thiết kế để giúp bạn thành công trong nghiên cứu kinh doanh sau đại học. MQP là sự kết hợp giữa phát triển kỹ năng học tập sau đại học với đào tạo về giao tiếp và tiếng Anh.

MQP là một khóa học không cấp bằng được thực hiện trong một học kỳ tại Cơ sở Melbourne Burwood. Sinh viên sẽ hoàn thành 2 học phần chuyên ngành, cũng như hai học phần tiếng Anh và các bài học về kỹ năng học thuật. Sau khi hoàn thành thành công chương trình MQP sinh viên sẽ đáp ứng các yêu cầu về học thuật và tiếng Anh để vào chương trình sau đại học tại Đại học Deakin.

Để biết danh sách chi tiết các yêu cầu nhập học tối thiểu cho MQP, hãy truy cập deakin.edu.au/post-mqp

 

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Truyền thông kỹ thuật số, Báo chí, Quan hệ công chúng, Sản xuất truyền hình, Thiết kế truyền thông trực quan.

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search