Course Image
Image of Canberra Institute of Technology (CIT)
Môi trường và Công nghệ
Bằng Cao đẳng về Giám sát môi trường và Công nghệ (Khoa học và Môi trường)
Bằng Cao đẳng về Giám sát môi trường và Công nghệ (Khoa học và Môi trường)

Bằng Cao đẳng về Giám sát môi trường và Công nghệ (Khoa học và Môi trường)

  • ID:CIT610001
  • Level:2-Year Undergraduate Diploma
  • Duration:
  • Intake:
  • Type:Full-time

Fees (AUD)

  • TuitionFee/Year:$11,367.00
  • TuitionFee/Year:$11,367.00

* 0

Estimated Total/program:
$0.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Để nhập học tại trường, bạn sẽ cần chứng minh các kỹ năng đọc viết và kỹ năng toán học thích hợp thông qua bài thi đánh giá năng lực đọc viết và toán học. Bạn cần phải học thêm các môn về Kỹ năng nền tảng để hỗ trợ việc học và đạt quả cao trong chương trình học của mình.

Nhấp vào đây để ứng tuyển:

https://cit.edu.au/study/applying_and_enrolling/apply_now?asset=100635

Trình độ tiếng Anh: không

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến ​​thức để áp dụng các công nghệ và phương pháp khác nhau vào công việc tiến hành lấy mẫu, kiểm tra và giám sát môi trường. Những kỹ năng này có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhà khoa học môi trường, kỹ sư, nhà quy hoạch và các nhóm cộng đồng đánh giá địa điểm, quản lý và bảo tồn các hệ thống và tài nguyên thiên nhiên, nhằm giảm thiểu ô nhiễm và tác động môi trường cũng như phục hồi địa điểm.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Cán bộ môi trường, cán bộ bảo vệ môi trường, cán bộ tuân thủ môi trường, kỹ thuật viên môi trường.

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search