Course Image
Image of Canberra Institute of Technology (CIT)
Dịch vụ cộng đồng
Chứng chỉ III về Hỗ trợ cá nhân (Gia đình và Cộng đồng)
Chứng chỉ III về Hỗ trợ cá nhân (Gia đình và Cộng đồng)

Chứng chỉ III về Hỗ trợ cá nhân (Gia đình và Cộng đồng)

  • ID:CIT610002
  • Level:1-Year Post-Secondary Certificate
  • Duration:
  • Intake:
  • Type:Full-time

Fees (AUD)

  • TuitionFee/Year:$1,891.00
  • TuitionFee/Year:$1,891.00

* Chi phí chuyến đi thực địa

Estimated Total/program:
$1,891.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Để nhập học tại trường, bạn sẽ cần chứng minh các kỹ năng đọc viết và kỹ năng toán học thích hợp thông qua bài thi đánh giá năng lực đọc viết và toán học. Bạn cần phải học thêm các môn về Kỹ năng nền tảng để hỗ trợ việc học và đạt quả cao trong chương trình học của mình.

Nhấp vào đây để ứng tuyển:

https://cit.edu.au/study/applying_and_enrolling/apply_now?asset=100635

Trình độ tiếng Anh: Không

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Không phải tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được cung cấp trong bệnh viện cũng như cơ sở chăm sóc sức khỏe. Nhu cầu đối với các dịch vụ cung cấp sự hỗ trợ ngày càng tăng, bởi họ cần đến nó để có thể tiếp tục sống trong chính ngôi nhà và cộng đồng của mình.

Chăm sóc tại nhà và cộng đồng là công việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tính độc lập cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bạn sẽ được học về các kỹ năng làm việc với nhiều kiểu người và nhiều hoàn cảnh cá nhân khác nhau và phối hợp với mạng hỗ trợ khách hàng. Là một nhân viên hỗ trợ, bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các nhu cầu chăm sóc cá nhân để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho những người có nhu cầu cụ thể trong cộng đồng.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

​Nhân viên chăm sóc cộng đồng, nhân viên chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ, điều dưỡng viên, tài xế, điều dưỡng hồi sức.

 

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search