Background Image
Image of
Công nghệ thông tin
Chứng chỉ IV về Tư vấn hỗ trợ IT
Chứng chỉ IV về Tư vấn hỗ trợ IT

Chứng chỉ IV về Tư vấn hỗ trợ IT

  • ID:OCA610002
  • Level:1-Year Post-Secondary Certificate
  • Duration:
  • Intake:

Fees (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

- Hoàn thành chứng chỉ Úc năm 9 hoặc tương đương, hoặc (AGF) Giấy chứng nhận 1.

- Nếu bạn không hoàn thành chương trình lớp 9  hoặc tương đương, bạn phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành và tuổi của bạn phải từ 18 trở lên.

Trình độ tiếng Anh:

- IELTS từ 5.5 trở lên, các kỹ năng đạt tối thiểu 5.0

- IELTS 5.0 và tham gia khóa học EAP của chúng tôi trong tối thiểu 10 tuần

- IELTS 4.5 và tham gia khóa học EAP của chúng tôi trong tối thiểu 20 tuần

Nếu tổng điểm IELTS của bạn dưới 4.5, hoặc nếu bạn không có bằng chứng về trình độ tiếng Anh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúng tôi chấp nhận cả chương chình học thuật và tổng quát của bài thi IELTS. Chúng tôi cũng chấp nhận TOEFL, PTE.

Lưu ý: EAP = Tiếng Anh học thuật tại Đại học Oxford - Trung tâm Anh ngữ chuyên ngành Cao đẳng Oxford.

Yêu cầu khác: không

Course Information

Đây là khóa học IT trong 1 năm (40 tuần tham gia lớp học với kỳ nghỉ 12 tuần). Sinh viên quốc tế phải thực hiện các tín chỉ của khóa hoc toàn thời gian với ít nhất 20 giờ tham dự lớp học/ tuần. Sinh viên Úc có thể chọn một khóa học toàn thời gian hoặc vừa học vừa làm.

Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức cho sinh viên để có thể hỗ trợ khách hàng trong một loạt các lĩnh vực kỹ thuật.

Trình độ chuyên môn có một nền tảng công nghệ thông tin trong các học phần chính và cũng có thể gồm cả các học phần đại cương chuyên ngành về dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến, cơ sở dữ liệu, tính bền vững và hỗ trợ mạng phù hợp với nhu cầu cụ thể. Sau khi hoàn thành khóa học này, các sinh viên sẽ thu được kiến thức và có thể thực hiện các khía cạnh sau đây của kinh doanh:

• Giám sát thực hành công việc phát triển bền vững về mặt môi trường.

• Đóng góp và duy trì quá trình tham vấn và tham gia WHS.

• Xác định và xác nhận nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng.

• Góp phần vào việc xây dựng bản quyền, đạo đức và quyền riêng tư trong môi trường CNTT.

• Lập trình cơ sở dữ liệu và ứng dụng.

• Quản lý cơ sở dữ liệu.

• Thiết kế tài liệu kỹ thuật.

• Có quan hệ với khách hàng ở cấp độ kinh doanh.

• Hỗ trợ các dự án CNTT quy mô nhỏ.

• Cài đặt phần cứng vào hệ thống mạng.

• Kết nối các thiết bị ngoại vi phần cứng.

• Phát triển và trình bày các báo cáo khả thi và yêu cầu thay đổi hành động.

• Cài đặt, định cấu hình và bảo vệ một mạng văn phòng nội bộ quy mô nhỏ.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search