Course Image
Image of Melbourne Institute of Technology - Melbourne Campus
Kinh doang và Quản lý
Cử nhân Kinh doanh - Quản lý
Cử nhân Kinh doanh - Quản lý

Cử nhân Kinh doanh - Quản lý

 • ID:MIT610002
 • Level:3-Year Bachelor's Degree
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

 • Application Fee:$200.00
 • TuitionFee/Year:$5,658.00
 • Application Fee:$200.00
 • TuitionFee/Year:$5,658.00
Estimated Total/program:
$17,574.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào: Tốt nghiệp Lớp 12 hoặc tương đương

Trình độ tiếng Anh: IELTS (Học thuật): 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương

Yêu cầu khác: không

Course Information

Bạn sẽ có được lợi thế trong môi trường kinh doanh đầy thách thức và cạnh tranh ngày nay với các kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án, ra quyết định chiến lược và quan hệ nhân viên.

Cử nhân Kinh doanh, Chuyên ngành Quản lý, trang bị cho bạn kiến ​​thức thực tế cần thiết để trở thành nhà quản lý trong tương lai. Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm lý thuyết và thực hành quản lý, quản lý nhân sự, lập ngân sách và lập kế hoạch, hành vi tổ chức, quản lý thay đổi, kỹ năng lãnh đạo, quản lý chiến lược, quản lý kiến ​​thức và kinh doanh quốc tế.

Viện Kinh doanh MIT cung cấp cho bạn các kỹ năng và sự công nhận mà các nhà tuyển dụng trong tương lai đang tìm kiếm. Khóa học Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Quản lý bao gồm: các học phần lý thuyết bắt buộc chung, các học phần thuộc ngành quản lý và tự chọn. Để được tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành tổng 360 điểm tín chỉ. Mỗi học phần là 15 điểm tín chỉ và sinh viên toàn thời gian phải hoàn thành 4 học phần mỗi học kỳ.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành Quản lý sẽ đạt được:

 • Kiến thức và kỹ năng toàn diện và mạch lạc trong nguyên tắc và nghiệp vụ quản lý;
 • Hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng đàm phán và sự vận hành của tổ chức;
 • Làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và truyền đạt kiến thức, kỹ năng và ý tưởng cho đội ngũ nhân viên trong các bối cảnh khác nhau: tổ chức, ngành công nghiệp và toàn cầu;
 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng để thể hiện sự tự chủ, phán đoán và trách nhiệm;
 • Thích ứng hiệu quả trong môi trường kinh doanh có sự thay đổi nhanh chóng;
 • Phân tích và đánh giá và thực hiện các chính sách và chiến lược để đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức;
See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Giám đốc hành chính, Tổng giám đốc, Giám đốc vận hành, Giám đốc nhân sự, Chuyên viên C&B, Chuyên viên quan hệ công nghiệp và nhân viên, Quản lý cải tiến quy trình kinh doanh, Tư vấn phát triển tổ chức, Quản lý kế hoạch doanh nghiệp, Quản lý dự án, Quản lý rủi ro, Quản, Tư vấn thay đổi tổ chức , Chuyên viên phân tích kinh doanh và tư vấn quản lý.

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search