Background Image
Image of
Nghệ thuật
Cử nhân Thiết kế và phát triển thời trang
Cử nhân Thiết kế và phát triển thời trang

Cử nhân Thiết kế và phát triển thời trang

 • ID:UAL440002
 • Level:3-Year Bachelor's Degree
 • Duration:
 • Intake:

Fees (GBP)

* Các loại phí khác đã bao gồm trong học phí

Estimated Total/program:
Apply
30
Accept letter
30
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Yêu cầu đầu vào

Các yêu cầu đầu vào tối thiểu theo tiêu chuẩn của khóa học này là một hoặc sự kết hợp các bằng cấp sau:

 • Hoàn thành Chương trình dự bị ngành Nghệ thuật và Thiết kế (Cấp 3 hoặc 4)
 • 2 cấp độ A đạt điểm C trở lên
 • Bằng khen, Đạt, Đạt (MPP) theo Văn bằng mở rộng BTEC
 • Hoàn thành Chương trìn học mở rộng của UAL
 • Tham gia chương trình học của giáo dục đại học
 • Hoặc bằng cấp tương đương của EU / Quốc tế, như Bằng tú tài quốc tế
 • Và GCSE 3 đạt 4 điểm trở lên (điểm A * -C)

Đầu vào của khóa học này cũng sẽ được xác định dựa trên chất lượng đơn đăng ký của bạn, chúng tôi chủ yếu dựa trên danh mục công việc, bản khai thông tin cá nhân và các giấy chứng nhận của bạn.

Trình độ tiếng Anh

IELTS 6.0 với tối thiểu 5,5 về đọc, viết, nghe và nói.

Course Information

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Thiết kế và phát triển thời trang máng đến cho bạn những kỹ năng sáng tạo, chiến lược và thực tế để chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp thiết kế hoặc phát triển sản phẩm thời trang. Sinh viên chương trình học Cử nhân (Danh dư) Thiết kế và Phát triển Thời trang sẽ tiếp thu được kiến thức toàn diện về ngành thời trang và các yêu cầu của một nhà thiết kế và phát triển sản phẩm thành công. Khóa học đào tạo về các phương pháp nghiên cứu quan trọng, cách tạo ra các ý tưởng thiết kế ban đầu và cách phát triển các thiết kế thông qua một nguyên mẫu 3D đã hoàn thành.

 • Sinh viên tốt nghiệp khóa học này đã tìm được việc làm tại các công ty thời trang nổi tiếng bao gồm Burberry, Jaeger và Jasper Conran.
 • Trở thành người đóng góp sáng tạo và có tầm nhìn cho lĩnh vực phát triển sản phẩm.
 • Có thể chuyển tiếp lên chương trình nghiên cứu sau đại học.
See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search