Course Image
Image of Greenwich English College - North Sydney Campus
Marketing and Communication
Diploma of Marketing and Communication
Diploma of Marketing and Communication

Diploma of Marketing and Communication

 • ID:GEC610002
 • Level:2-Year Undergraduate Diploma
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

 • Application Fee:$220.00
 • TuitionFee/Week:$115.38
 • LivingFee/Week:$288.46
 • Application Fee:$220.00
 • TuitionFee/Week:$115.38
 • LivingFee/Week:$288.46
Estimated Total/program:
$32,439.68
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

- Ứng viên phải từ 16 tuổi trở lên khi bắt đầu khóa học

- Ứng viên phải hoàn thành Lớp 10 tại Úc hoặc chương trình nước ngoài tương đương với Lớp 10 của Úc

Trình độ tiếng Anh:

Tất cả sinh viên phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương HOẶC

Đã hoàn thành các khóa học sau với Trường Ngoại ngữ Greenwich: Tiếng Anh tổng quát (8 tuần – Cấp độ B2*), Tiếng Anh thương mại (12 tuần), Cambridge PET * FCE và CAE, AEP, EAP và IELTS * (*Đạt điểm từ 5,5 trở lên)

Để được nhập học trực tiếp, sinh viên phải vượt qua bài kiểm tra năng lực đầu vào của Trường Ngoại ngữ Greenwich (trực tuyến và kiểm tra tại trường)

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Khóa học Cao đẳng Lãnh đạo & Quản lý hướng tới những sinh viên muốn học các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để đạt được thành công trong các công việc liên quan đến quản lý cấp cao và lãnh đạo.

Khóa học này sẽ đưa bạn đến một cấp độ mới trong việc phát triển các khía cạnh nâng cao của lãnh đạo và quản lý bao gồm cách lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và giám sát kết quả làm việc của các nhóm trong một tổ chức. Đây là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn mới ra trường hoặc tìm cách kiếm một chương trình nâng cao trình độ nhanh chóng và tái lập con đường sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ học các kỹ năng cốt lõi để áp dụng tại nơi làm việc và đẩy nhanh tiến độ của mình.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search