Tìm kiếm Trường học Tốt Nhất
Tìm kiếm từ hơn 1000 trường Đại học, Cao đẳng & Trung học trong Mạng lưới của chúng tôi

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy 1,000+ Schools & 50,000+ Courses.

Birmingham City University International College ( BCUIC)

Flag of United Kingdom Birmingham, Vương quốc Anh Xếp hạng: 0
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £48,900
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £40,500
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022

ONCAMPUS Aston

Flag of United Kingdom Birmingham, Vương quốc Anh Xếp hạng: 0
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £49,140
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022, Jan 2023
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £47,340
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022, Jan 2023
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £47,340
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022, Jan 2023
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £49,140
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022, Jan 2023
9
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £69,510
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £87,740
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Jan 2023
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £87,740
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £87,740
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Jan 2023
9
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £87,740
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Jan 2023
8
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £87,740
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Jan 2023

ONCAMPUS Hull

Flag of United Kingdom South Humberside, Vương quốc Anh Xếp hạng: 0
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £45,855
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £62,423
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
8
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £49,455
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £47,115
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £67,550
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £60,393
Dự bị thạc sĩ
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023

OnCampus London South Bank

Flag of United Kingdom London, Vương quốc Anh Xếp hạng: 0
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £44,235
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Mar 2022, Jun 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £47,835
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Jun 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £78,640
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £47,835
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Jun 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £44,235
Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023

ONCAMPUS Reading

Flag of United Kingdom London, Vương quốc Anh Xếp hạng: 0
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £52,425
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu:
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £59,490
Chương trình dự bị
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £59,490
Dự bị thạc sĩ
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £50,985
Dự bị thạc sĩ
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Jan 2022, Sep 2022, Nov 2022, Jan 2023

Đại học Arizona

Flag of United States Arizona, Liên Bang Mỹ Số lượng HSSV: 43,625 Xếp hạng: 0
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $24,996
Thạc sĩ
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Mar 2022, May 2022, Aug 2022, Sep 2022, Oct 2022, Dec 2022
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $18,747
Thạc sĩ
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Feb 2022, Apr 2022, Jun 2022, Aug 2022, Oct 2022, Dec 2022
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $12,498
Chứng chỉ sau đại học
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Apr 2022, Oct 2022
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $31,245
Chứng chỉ sau đại học
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Apr 2022, Oct 2022
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $31,245
Chứng chỉ sau đại học
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Apr 2022, Oct 2022
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $12,498
Chứng chỉ sau đại học
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Apr 2022, Oct 2022
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $12,498
Thạc sĩ
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Apr 2022, Oct 2022
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $33,328
Thạc sĩ
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Jun 2022, Oct 2022
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $33,328
Chứng chỉ sau đại học
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Jun 2022, Oct 2022
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: US $12,498
Thạc sĩ
Phí ứng tuyển: US $90
Bắt đầu: Feb 2022, Oct 2022

University of Calgary

Flag of Canada Alberta, Canada Xếp hạng: 3
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
8
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
9
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $120,264
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
10
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
10
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $92,264
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: CA $88,757
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: CA $145
Bắt đầu: Aug 2022, Jan 2023

University of Northampton International Colle e (UNIC)

Flag of United Kingdom Newcastle, Vương quốc Anh Xếp hạng: 3
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £56,000
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £45,000
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
8
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £42,000
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £56,000
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £50,700
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Apr 2022, Sep 2022, Jan 2023
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £50,700
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Apr 2022, Sep 2022, Jan 2023
4
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £50,700
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Apr 2022, Sep 2022, Jan 2023
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £56,000
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £56,000
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £56,000
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022

University of Plymouth International Co llege (UPIC)

Flag of United Kingdom Aberdeen, Vương quốc Anh Xếp hạng: 3
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
1
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
9
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £43,800
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Sep 2022

Cao đẳng Imperial College London-Cơ sở South Kensington

Flag of United Kingdom Aberdeen, Vương quốc Anh Số lượng HSSV: 19,115 Xếp hạng: 7
8
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £373,200
Tiến sĩ
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £108,600
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £144,800
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
9
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £144,800
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
3
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £144,800
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
2
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £144,800
Cử nhân (4 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
5
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £105,300
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
7
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £105,300
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
6
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £105,300
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
8
Đã ứng tuyển
Tổng học phí: GB £108,600
Cử nhân (3 năm)
Phí ứng tuyển: GB £0
Bắt đầu: Oct 2022
Đóng tìm kiếm