Trường học

Quảng bá thương hiệu

 

Quảng bá thương hiệu

  • Làm thương hiệu của bạn phủ rộng hơn tới nhiều sinh viên có trình độ đến từ 204 quốc gia qua hệ thống thông tin và link Website của bạn.
  • Sự đa dạng loại hình đào tạo, đa dạng nền văn hóa của sinh viên đến từ nhiều quốc gia- thậm chí từ những quốc gia mà bạn vẫn chưa thể đến được trước đây sẽ làm phong phú khuôn viên trường của bạn

  • Chúng tôi xây dựng nền tảng kết nối trực tuyến thông minh với trí tuệ nhân tạo AI để việc kết hợp học sinh/ sinh viên với các trường đối tác trở nên dễ dàng và phù hợp nhất

 

Hiện đại hóa nền tảng

  • Hệ thống tài khoản thành viên của chúng tôi thống kê và lọc cụ thể các thị trường tiềm năng để bạn xác định được mục tiêu chiến lược.
  • Với công nghệ độc quyền, Applyzones giúp bạn kiểm soát được các tiêu chí tuyển sinh cũng như số lượng, tần suất nhận hồ sơ của mình. Bên cạnh đó bạn có thể giao lưu trực tuyến hay tổ chức các buổi seminar ngay trêm hệ thống của chúng tôi

  • Hệ thống của chúng tôi làm giảm bớt khối lượng công việc tuyển sinh cho bộ phận tuyển sinh quốc tế của bạn và làm tăng tính hiệu quả, chọn lọc cho nỗ lực tuyển dụng.

Cập nhật thông tin chính xác

 

 

What Our Partner Schools Say About Us

Đóng tìm kiếm