Đại học Adelaide (UoA) Background Image
Image of Đại học Adelaide (UoA)
Khoa học xã hội và Truyền thông
Bằng Cử nhân danh dự về Chính sách và Quản lý Môi trường
Bằng Cử nhân danh dự về Chính sách và Quản lý Môi trường

Bằng Cử nhân danh dự về Chính sách và Quản lý Môi trường

 • ID:UA610177
 • Cấp độ:Cử nhân (4 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên tốt nghiệp  

Yêu cầu tiếng Anh 

 • IELTS: Tổng 6.5, Đọc 6, Nghe 6, Nói 6, Viết 6
 • TOEFL: Tổng 79, Đọc 13, Nghe 13, Nói 18, Viết 21
 • Pearson: 58, Đọc 50, Nghe 50, Nói 50, Viết 50
 • C1 Nâng cao: Tổng 176, Đọc 169, Nghe 169, Nói 169, Viết 169

Thông tin khóa học

Biến thành tích cao thành một mức độ cao hơn

 • Bằng cử nhân danh dự là chương trình một năm được xây dựng dựa trên chương trình đại học bằng cách giới thiệu thách thức của dự án nghiên cứu mở rộng.

 • Có nhiều lý do để chúng tôi khuyến khích sinh viên tốt nghiệp địa lý, môi trường và dân số ứng tuyển khóa một năm danh dự. Bạn có thể muốn xây dựng nền tảng cần thiết cho nghiên cứu sau đại học ở cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ. Bạn có thể tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về môi trường mà không ai khác hỏi. Có lẽ bạn đang theo đuổi các kỹ năng giao tiếp tiên tiến và kiến thức môn học để có được lợi thế cạnh tranh trong thị trường việc làm.

 • Điều kiện tiên quyết vào khóa cử nhân danh dự là ít nhất điểm tiêu chuẩn tín chỉ trong chuyên ngành cụ thể. Đơn xin nhập học gửi đến khoa/ ngành vào tháng 10 và tháng 11 hàng năm. 

Bạn sẽ làm gì

 • Tham dự các lớp học thường xuyên đối với các khóa học nâng cao.

 • Nghiên cứu chủ đề được lựa chọn liên quan đến dân số, di cư, đô thị hóa, biến đổi khí hậu và thích ứng, giao thông, lão hóa, y tế, cung và cầu nhà ở, nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường /bờ biển, ngưỡng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái, đánh giá rủi ro hoặc du lịch.

 • Hợp tác cố vấn học tập, người sẽ hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển trí tuệ của bạn.

 • Xây dựng các kỹ năng thị trường trong thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu, quản lý dự án, quy ước phòng thí nghiệm và đạo đức.

 • Trình bày công việc của bạn dưới dạng luận văn.

Thông tin chi tiết về khóa cử nhân Danh dự có sẵn từ các Trường và Bộ môn trong Khoa.

CRICOS: 026909G

Để biết thêm thông tin: Bấm here 

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

 • Nhà bảo tồn, Quản lý môi trường, Cán bộ dự án môi trường, Giám đốc tài nguyên thiên nhiên, Công viên quốc gia, Kế hoạch tài nguyên thiên nhiên, Quản lý lưu vực, Cố vấn chính sách doanh nghiệp, Tư vấn môi trường, Chuyên gia kinh tế môi trường, Cán bộ hoạch định chiến lược, Quản lý bền vững, Cố vấn chính sách chính phủ, Tài nguyên đất và chăm sóc đất đai, khí hậu và hệ sinh thái, Kiểm lâm viên, Quản lý công viên, Cán bộ bảo tồn, Nhà khoa học bảo tồn, Chuyên gia phát triển doanh nghiệp bền vững, Cán bộ bảo vệ môi trường, Cán bộ giám sát môi trường, ...

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế cho du học sinh: $609 mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm