School Image

Camosun College

Flag of Canada British Columbia, Canada
School ID:
Xếp hạng: 3
* Evaluate according to study abroad magazine
Số lượt apply: 21
Trải nhiệm của du học sinh
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Giới thiệu

Vị trí

Khóa học Lọc

Điểm nổi bật

Tài chính

Avg Cost of Tuition/Year $CAD 12,250
Cost of Living/Year $CAD 13,250
Application Fee $CAD 0
Estimated Total/Year $CAD 25,500
Đóng tìm kiếm