School Image

Cardiff University

Flag of United Kingdom Swansea, Vương Quốc Anh
School ID: SU440049
Xếp hạng: 198
* Evaluate according to study abroad magazine
Số lượt apply: 18
Trải nhiệm của du học sinh
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Giới thiệu

Founded in 1883, Cardiff University is established as one of Britain's leading research universities.

Xem thêm Thu lại

Vị trí

Khóa học Lọc

Điểm nổi bật

Đóng tìm kiếm