Đại học Leeds Background Image
Image of Đại học Leeds
Triết học, Tôn giáo và Lịch sử Khoa học
Chứng chỉ sau đại học về Triết học Tôn giáo và Đạo đức - Học từ xa
Chứng chỉ sau đại học về Triết học Tôn giáo và Đạo đức - Học từ xa

Chứng chỉ sau đại học về Triết học Tôn giáo và Đạo đức - Học từ xa

 • ID:UOL440464
 • Cấp độ:Chứng chỉ sau đại học
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (GBP)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

 • Bằng Tốt nghiệp đại học/Bằng Cử nhân (chương trình 4-6 năm)

Hoặc

 • Bằng Thạc sĩ

Xếp loại:

 • Loại giỏi: GPA 8
 • Loại khá: GPA 7
 • Loại trung bình-khá: GPA 6

Yêu cầu Tiếng Anh

 • IELTS 6.5, với mỗi kỹ năng không dưới 6.0.

Thông tin khóa học

Khóa học này giải quyết các câu hỏi cơ bản trong triết học tôn giáo và đạo đức và sẽ được giảng dạy hoàn toàn trực tuyến.

Dựa trên nghiên cứu nổi bật của Trường về triết lý tôn giáo và đạo đức (PRE), bạn sẽ sử dụng nhiều tài nguyên học tập trực tuyến khác nhau để khám phá các vấn đề chính trong lĩnh vực PRE. Bạn sẽ có cơ hội xem xét các chủ đề như: khái niệm về Chúa; bản chất của công lý; kinh nghiệm tôn giáo; đạo đức của môi trường; ý nghĩa tôn giáo và tinh thần của nghệ thuật và mối quan hệ của chúng ta với thế giới tự nhiên.

Khóa học trực tuyến này dành cho sinh viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau, vì vậy nếu bạn có sở thích cá nhân về các câu hỏi triết học và tôn giáo hoặc bạn muốn phát triển kiến ​​thức về triết học và nghiên cứu tôn giáo cho mục đích phát triển chuyên môn, khóa học này là dành cho bạn.

Bạn cũng có thể học khóa học này để lấy bằng Thạc sĩ Nghệ thuật hoặc Chứng chỉ sau đại học. Bạn sẽ học nội dung tương tự như khóa học Thạc sĩ Nghệ thuật, nhưng học ít học phần hơn cho Chứng chỉ sau đại học và nhiều học phần hơn cho khóa học Thạc sĩ Nghệ thuật

Thông tin chi tiết tại đây

Year 1

Compulsory modules

 • Introduction to Ethics: Reasons, Motivation, Obligations and Happiness15 credits

Optional modules (selection of typical options shown below)

 • Justice: Fairness, Equality and Diversity15 credits

 • Global Environmental Ethics15 credits

 • Business Ethics15 credits

 • Ethical Issues at the Beginning of Life (Online)15 credits

 • Ethical Issues at the End of Life (Online)15 credits

 • Philosophy and Spiritual Practice30 credits

 • Concepts of God30 credits

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khóa học này sẽ được các giáo viên, giảng viên ngành Triết học và Nghiên cứu Tôn giáo quan tâm với các mục đích phát triển chuyên môn. Khóa học cũng có thể cung cấp một lộ trình nghiên cứu trong các lĩnh vực triết học tôn giáo và đạo đức. Tương tự, các kỹ năng quan trọng về lập luận và diễn đạt rõ ràng được phát triển trong khóa học sẽ có giá trị trong nhiều môi trường làm việc.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

300 GBP/năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm