Menu

Công nghệ hiện đại và sự chuyên nghiệp

  • Hệ thống tài khoản thành viên của chúng tôi thống kê và lọc cụ thể các thị trường tiềm năng để bạn xác định được mục tiêu chiến lược 
  • Với công nghệ độc quyền, Applyzones giúp bạn kiểm soát được các tiêu chí tuyển sinh cũng như số lượng, tần suất nhận hồ sơ của mình. Bên cạnh đó bạn có thể giao lưu trực tuyến hay tổ chức các buổi seminar ngay trêm hệ thống của chúng tôi

  • Hệ thống của chúng tôi làm giảm bớt khối lượng công việc tuyển sinh cho bộ phận tuyển sinh quốc tế của bạn và làm tăng tính hiệu quả, chọn lọc cho nỗ lực tuyển dụng.

Đóng tìm kiếm