Đại học Southern Queensland Background Image
Image of Đại học Southern Queensland
Kỹ thuật và Công nghệ
Cử nhân Công nghệ và Thông tin (Phân tích Dữ liệu)
Cử nhân Công nghệ và Thông tin (Phân tích Dữ liệu)

Cử nhân Công nghệ và Thông tin (Phân tích Dữ liệu)

 • ID:007490J
 • Cấp độ:Cử nhân (3 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:
 • Loại hình:Toàn thời gian / Bán thời gian

Các loại phí (AUD)

 • Học phí/Năm:$30,120.00
 • Phí sinh hoạt/Năm:$23,630.00
 • Phí bảo hiểm/Năm:$623.00
 • Học phí/Năm:$30,120.00
 • Phí sinh hoạt/Năm:$23,630.00
 • Phí bảo hiểm/Năm:$623.00
Estimated Total/program:
$163,119.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Hoàn thành tốt chương trình Trung học Phổ thông

Điều kiện tiên quyết

Để theo học khóa học này, chúng tôi giả sử bạn có kiến thức vững chắc về:

 •      Tiếng Anh (Học phần 3 & 4, C), và
 •      Toán đại cương (Học phần 3 & 4, C)

Chúng tôi giả định rằng kiến thức của bạn tương đương với điểm C trở lên đối với Học phần 3 và 4 ở cấp trung học (thường học ở Lớp 12).

​Yêu cầu Tiếng Anh

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh hiện hành và khóa học này yêu cầu tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương

Thông tin khóa học

Với những tiến bộ không ngừng về công nghệ, tốc độ internet và phương tiện truyền thông xã hội, các chuyên gia đang phải đối mặt với thách thức trong việc thu thập, lưu trữ, truyền và sắp xếp số lượng lớn dữ liệu. Cử nhân Công nghệ và Thông tin (Phân tích dữ liệu) của USQ sẽ trang bị cho bạn các kỹ năng đa ngành để nắm bắt, xử lý và diễn giải khối lượng lớn dữ liệu cũng như truyền đạt thông tin có giá trị cho đối tượng dự định.

Bạn sẽ khám phá tính toán, thống kê, khai thác dữ liệu, hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu, sắp xếp và trình bày, cũng như giải quyết vấn đề, quản lý dự án, làm việc nhóm, giao tiếp và đạo đức.

Áp dụng các kỹ năng của bạn trong cơ sở Máy tính Hiệu suất cao của chúng tôi với các công nghệ tiên tiến và liên quan đến ngành. Bây giờ là lúc để thực hiện bước đầu tiên đó vào một sự nghiệp sẽ năng động, toàn cầu và có nhu cầu.

Công nhận chuyên nghiệp

USQ hiện đang tìm kiếm sự công nhận với Hiệp hội Máy tính Úc (ACS).

Thông tin chi tiết: Click here

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Với sự bùng nổ của dữ liệu, các chuyên gia phân tích dữ liệu đang có nhu cầu cao. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có vị trí thuận lợi để làm việc như một nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu hoặc nhà thống kê dữ liệu trong hầu hết các lĩnh vực công việc bao gồm CNTT, quan hệ công chúng, bán lẻ, quảng cáo và ngân hàng.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

OSHC: 530 ($) AUD mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm