Đại học Charles Sturt - Cơ sở Port Macquarie Background Image
Image of Đại học Charles Sturt - Cơ sở Port Macquarie
Dịch vụ
Cử nhân Khoa học Thể dục (Danh dự)
Cử nhân Khoa học Thể dục (Danh dự)

Cử nhân Khoa học Thể dục (Danh dự)

 • ID:CSU610012
 • Cấp độ:Cử nhân (4 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Kết quả lớp 12:

Điểm trung bình tối thiểu 6.5 (trên 10) Xem các yêu cầu đầu vào khóa học cụ thể [PDF]

Chứng chỉ Đại học Đại Cương (Chứng chỉ Đại học đợt 1)

Hoàn thành tối thiểu một năm học toàn thời gian ở cấp độ cử nhân tại một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục đại học được công nhận

Một bằng cấp đã hoàn thành với điểm tối thiểu 24 trở lên với bằng Tú tài Quốc tế

Yêu cầu tiếng Anh

 • Cung cấp bằng chứng về việc đã hoàn thành đủ tiêu chuẩn học tập bằng tiếng Anh

 • Đạt được IELTS học thuật trong vòng 2 năm qua, với tổng điểm tối thiểu là 6 và không có kỹ năng nào dưới 5,5

 • Đạt được bằng cấp được coi là tương đương với IELTS học thuật (và điểm tối thiểu) của Charles Sturt

Yêu cầu khác

Ứng viên phải có bằng Cử nhân Khoa học Thể dục hoặc Cử nhân Chuyển động Con người với điểm trung bình (GPA) là 5,00 được tính hai trong ba năm tốt nhất hoặc bằng cử nhân tương đương như Cử nhân Khoa học Xã hội (Giải trí và Chuyển động Con người), Cử nhân Khoa học Thể thao, hoặc Cử nhân Giáo dục Thể chất với điểm trung bình tương đương.  

Thông tin khóa học

Cử nhân Khoa học Thể dục (Danh dự) sẽ trao quyền cho bạn để tạo sự khác biệt trong khoa học thể dục, thể thao và sức khỏe, và là một tác nhân quan trọng trong các ngành nghề mới nổi của các lĩnh vực này.

 • Học hỏi từ các học giả hàng đầu 

  Đại học Charles Sturt là một nhà lãnh đạo quốc gia trong việc cung cấp các chương trình về khoa học thể dục và thể thao, báo chí thể thao và sinh lý học lâm sàng. Các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu của chúng tôi là không ai sánh kịp, và tất cả các sinh viên của chúng tôi có cơ hội phát triển một loạt các kỹ năng giúp tăng cường các  lý thuyết trong đào tạo. Đội ngũ học thuật của chúng tôi tự hào về việc giảng dạy xuất sắc trong các lĩnh vực cốt lõi của khoa học tập thể dục, được hỗ trợ bởi một hồ sơ nghiên cứu đa ngành và tiên tiến.

 • Xây dựng năng lực nghiên cứu 

  Khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp nghiên cứu và nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng nghiên cứu và quản lý con người. Chương trình cung cấp một định hướng nghiên cứu kết hợp các phương pháp và khái niệm tiên tiến với một dự án nghiên cứu độc lập.

 • Chuẩn bị cạnh tranh trong một ngành công nghiệp tăng trưởng 

  Có trụ sở tại các cơ sở Bathurst và Port Macquarie, khóa học nhằm cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết trong một lĩnh vực việc làm năng động và hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có một hồ sơ nổi bật trong việc tìm kiếm việc làm trong tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp thể dục thể thao. Đại học Charles Sturt cũng cung cấp hỗ trợ cho các vận động viên trong khu vực thông qua Học viện Thể thao Khu vực Tây (WRAS), cho phép bạn tham gia vào các công việc thực tế liên quan đến nghề nghiệp. 

Để biết thêm thông tin: here   

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Xây dựng sự nghiệp với tuổi thọ. Có sự tăng trưởng đáng kể về cơ hội trong các dịch vụ phục hồi chức năng và tập thể dục, huấn luyện thể thao, khoa học thể thao, sức mạnh và điều hòa, giải trí, dịch vụ xã hội và quản lý trong chính phủ và các cơ quan tài trợ, cũng như các tổ chức khu vực tư nhân.

Làm việc để xây dựng thể lực với người mới hoặc vận động viên

Phát triển các chương trình huấn luyện dựa trên bằng chứng và đào tạo các đội thể thao ưu tú, các chương trình chăm sóc sức khỏe của công ty hoặc hướng tới đào tạo các cá nhân ưu tú kết hợp các công cụ và chiến lược mới nổi.

Hỗ trợ phục hồi sau tai nạn hoặc bệnh tật

Xây dựng các chương trình tập thể dục cho những người tìm cách lấy lại năng lực chức năng. Sử dụng các kỹ năng của bạn để phát triển và thực hiện các chương trình và chính sách phục hồi chức năng và góp phần quản lý trường hợp chấn thương và đánh giá rủi ro sức khỏe.

Phát triển năng lực công nghiệp

Tiếp tục sự nghiệp của bạn trong nghiên cứu trong các học viện hoặc viện thể thao.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

OSHC: 559 $ AUD mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm