Course Image
Image of Đại học Tây Úc (UWA)
Khoa học Y tế
Cử nhân Khoa học Y sinh: Khoa học Y tế
Cử nhân Khoa học Y sinh: Khoa học Y tế

Cử nhân Khoa học Y sinh: Khoa học Y tế

 • ID:UWA610225
 • Cấp độ:Cử nhân (3 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:
 • Loại hình:Toàn thời gian

Các loại phí (AUD)

 • Phí ứng tuyển:$100.00
 • Học phí/Năm:$33,000.00
 • Phí sinh hoạt/Năm:$12,000.00
 • Phí bảo hiểm/Năm:$530.00
 • Phí ứng tuyển:$100.00
 • Học phí/Năm:$33,000.00
 • Phí sinh hoạt/Năm:$12,000.00
 • Phí bảo hiểm/Năm:$530.00
Estimated Total/program:
$136,890.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Để tham gia chương trình cấp bằng cử nhân thương mại tại Đại học Tây Úc (điểm Xếp hạng Xét tuyển Đại học Úc-ATAR là 80 hoặc tương đương), sinh viên phải hoàn thành bằng cấp trung học tương ứng:

 • Giấy chứng nhận Trường Trung học toàn Ấn Độ (CBSE)
 • Giấy báo trúng tuyển Canada (ngoại trừ Quebec)
 • Kỳ thi Thống nhất Trung Quốc (Malaysia)
 • Bằng Trung học Phổ thông /Tú tài Pháp 
 • Gao Kao – Trung Quốc
 • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông bậc Cao -GCE – A levels hoặc Kỳ thi trình độ Cao cấp Cambridge-Cambridge Advanced Level Examination
 • Bằng Trung học Phổ thông Đức 
 • Kỳ thi trình độ Cao cấp Hồng Kông-Hong Kong-Hong Kong Advanced Level Examination
 • Văn bằng Giáo dục Trung học Hồng Kông-Hong Kong Diploma of Secondary Education
 • Giấy chứng nhận Trường học Ấn Độ-Indian School Certificate (CISCE)
 • Giấy chứng nhận Rời trường học Ai len-Irish Leaving Certificate
 • Bằng Trung học Phổ thông/Tú tài Quốc tế-International Baccalaureate
 • Năm học Dự bị Quốc tế của Hiệp hội phía Bắc Vương quốc Anh-Northern Consortium United Kingdom's International Foundation Year
 • Văn bằng Vitnemal Na Uy-Norwegian Vitnemal
 • Kỳ thi STPM (Malaysia)
 • Giấy Chứng nhận Cao cấp Quốc gia Nam Phi-South African National Senior Certificate
 • Văn bằng Slutbetyg Thụy Điển-Swedish Slutbetyg
 • Kỳ thi AP của Hội đồng Cao đẳng Hoa Kỳ - US College Board 
 • Kỳ thi SAT và ACT của Hội đồng Cao đẳng Hoa Kỳ - US College Board 
 • Các chương trình hoặc bằng cấp khác có thể được xem xét trên cơ sở cá nhân

Yêu cầu tiếng Anh

Tiếng Anh Xếp lớp Nâng cao - Advanced Placement English (Hoa Kỳ)

Điểm 3 hoặc cao hơn về Anh ngữ và Viết luận trong lớp AP hoặc Văn học Anh và Viết luận trong lớp AP 

Giấy chứng nhận Trường Trung học toàn Ấn Độ (CBSE) và Giấy chứng nhận Trường học Ấn Độ (CISCE)

Các điểm thành phần Anh ngữ với điểm tối thiểu B2 (CBSE) hoặc 60% (CISCE)

Tổ chức Quản lý Giáo dục Úc-Australian Education Management Group (AEMG) DEP EAP2

Tổng điểm tối thiểu 70% và không có điểm thành phần dưới 65%%

Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge: Nâng cao (CAE) - Cambridge English: Advanced (CAE)

Kết quả chỉ có giá trị trong hai năm
Điểm tối thiểu 180 không có điểm thành phần dưới 170

Chứng chỉ tiếng Anh Cao cấp của Cambridge -  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Kết quả chỉ có giá trị trong hai năm
Điểm tối thiểu 180 không có điểm thành phần dưới 170

 Chứng nhận Dự bị Đại học Canada- Canadian Pre-University (CPU)

Điểm tối thiểu 65% môn tiếng Anh ENG4C
Điểm tối thiểu 50% môn tiếng Anh ENG4U

Chứng nhận Sinh viên Đan Mạch - Danish Studentereksamen

Tiếng Anh trình độ B: điểm tối thiểu từ 10 hoặc cao hơn
Tiếng Anh trình độ A: điểm tối thiểu từ 02 trở lên (kể từ năm 2007). Trước năm 2007: điểm tối thiểu từ 6 hoặc cao hơn

Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông Phần Lan-Finnish Upper Secondary School Diploma (Lukionpaastotodistus)

Điểm 8 trở lên với môn tiếng Anh A hoặc tiếng Anh (Nâng cao)
Vượt qua kỳ thi Trúng tuyển (Ylioppilastutkinto) với môn tiếng Anh (Nâng cao)

Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc Cao-GCE A-level

Điểm tối thiểu E về Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh hoặc Ngôn ngữ và Văn học Anh.
Được các cơ quan CIE, OCR, Edexcel, AQA hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác của Anh quốc công nhận (các chứng chỉ cấp độ A được cơ quan độc lập và trường đánh giá là không đủ điều kiện).

Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông khóa hỗ trợ nâng cao (Viết luận Tổng hợp)-GCE AS-level (General Paper)

Điểm tối thiểu C do cơ quan CIE cấp bằng

Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc Cao (Singapore-Cambridge) -GCE A-level (Singapore-Cambridge)

Điểm tối thiểu E môn Kiến thức và Điều tra
Điểm tối thiểu C môn Viết luận Tổng hợp

Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc thông thường (Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông và Chứng chỉ Quốc tế về Giáo dục Trung học Tổng quát) -GCE O-level (GCSE and IGCSE)

Điểm tối thiểu C / C6 môn tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh ngữ, tiếng Anh (Ngôn Ngữ đầu tiên) hoặc Văn học Anh.
Điểm tối thiểu A chứng chỉ IGCSE Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai, với điểm 1(Một) Giao tiếp Nghe/Nói.

Được các cơ quan CIE, OCR, Edexcel, AQA hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác của Anh quốc công nhận (các chứng chỉ cấp độ O được cơ quan độc lập và trường đánh giá là không đủ điều kiện).

Bằng Trung học Phổ thông Đức-German Abitur

Điểm tối thiểu 3 ghi trong Bằng Trung học Phổ thông Đức, kết hợp với điểm tối thiểu B trong kỳ thi cấp Chứng chỉ Kiểm tra trình độ Ngôn ngữ của DAAD (German Academic Exchange Service-Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức) 

Kỳ thi A-level Hồng Kông (HKALE) -Hong Kong A-level Examination (HKALE)

Điểm tối thiểu C môn 'Văn học bằng tiếng Anh'

 Văn bằng Giáo dục Trung học Hồng Kông (HKDSE) -Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)

 Anh ngữ cơ bản - tối thiểu Cấp độ 4 hoặc
Văn học bằng tiếng Anh (tự chọn) - tối thiểu Cấp độ 3

Chứng chỉ IELTS (Học thuật) - IELTS (Academic)

Tổng điểm tối thiểu 6.5 không có kỹ năng nào dưới 6.0 (bắt buộc học phần Đọc và Viết Học thuật) cho tất cả khóa học.

Bằng Trung học Phổ thông/ Tú tài Quốc tế (IB) - International Baccalaureate Diploma (IB)

Tiếng Anh A1 bậc Nâng cao (Higher Level -HL) hoặc bậc Cơ bản (Standard level-SL) - Điểm tối thiểu 4
Tiếng Anh A2 bậc Nâng cao hoặc bậc Cơ bản - Điểm tối thiểu 4
Tiếng Anh B bậc Nâng cao - Điểm tối thiểu 5

 Chứng chỉ xét tuyển New Zealand Bursary-New Zealand - Bursary

Tiếng Anh - Điểm tối thiểu 50

Chứng nhận thành tích giáo dục Quốc gia New Zealand - New Zealand - NCEA

Cấp độ 2: 8 điểm tín chỉ tối thiểu 'Thành tích kèm Chứng nhận' tối thiểu 4 điểm đọc và viết theo Tiêu chuẩn Thành tích, trong đó 3 điểm phải được đánh giá bên ngoài, ngoại trừ AS90379 và AS90374

Giấy chứng nhận trường Trung học Hà Lan VWO - Netherlands VWO High School Certificate (Voorbereidend Wetenschappellijk Onderwijs)

 Điểm tối thiểu 8 môn thành phần tiếng Anh

Văn bằng Vitnemål Na Uy 

Điểm tối thiểu 4 môn thành phần tiếng Anh

 Chứng chỉ PTE (Học thuật)

Tổng điểm 64 với điểm tối thiểu 59 phần nói và viết, và không dưới 54 phần nghe và đọc.

Văn bằng Slutbetyg Thụy Điển 

Điểm tối thiểu VG / C môn Viết luận tiếng Anh

Chứng chỉ TOEFL

Xếp hạng bài kiểm tra tự luận / Bài kiểm tra Tiếng Anh Viết (TWE) mức điểm 4.5 và điểm 230 (Trên Máy tính) hoặc 570 (Trên giấy) 

Chứng chỉ TOEFL thế hệ mới - Next Generation TOEFL

Chứng chỉ thi trên Internet (iBT): Tổng điểm 82 với điểm tối thiểu: 22 phần Viết; 18 phần Đọc; 20 phần Nói; và 20 phần Nghe cho tất cả khóa học.

Học trung học ở nước ngoài được giảng dạy và thi kiểm tra bằng tiếng Anh 

Việc giảng dạy và kiểm tra bằng tiếng Anh có thể được chấp nhận nếu được coi là tương đương Trúng tuyển tại Úc (Lớp 12) với giấy chứng nhận bài kiểm tra viết tiếng Anh năm cuối, hoàn thành trong vòng hai năm nộp đơn. 

Chương trình học cấp bằng được giảng dạy và thi kiểm tra bằng tiếng Anh ngoài Úc

 

Tối thiểu một năm học toàn thời gian hoặc chương trình học cấp bằng tương đương, thực hiện tại Canada (ngoại trừ Quebec), Ai len, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ hoàn thành trong vòng hai năm; hoặc tối thiểu hai năm học toàn thời gian hoặc chương trình học cấp bằng tương đương được thực hiện và kiểm tra bằng tiếng Anh tại một tổ chức đại học bên ngoài Úc, và được Đại học Tây Úc đánh giá tương đương với việc học chương trình cấp bằng tại Úc, được nêu trong Phụ lục đính kèm A (Phụ lục 2).

Trung tâm Giảng dạy Anh ngữ (CELT) tại Đại học Tây Úc có nhiều lộ trình học Anh ngữ                                                                                                                                                         

 • Hoàn thành khóa học Cầu nối kỹ năng học (Khóa học Cầu nối) và tiếng Anh học thuật Học phần 2 với điểm tối thiểu 70%

Yêu cầu khác

 • Toán học:

Chuyên ngành yêu cầu mức độ nhất định môn Toán học. Nếu sinh viên không đủ trình độ thì có thể học thêm một vài tín chỉ trong năm học đầu tiên để đáp ứng theo yêu cầu này.

Bằng cấp về Chứng chỉ Trung học phổ thông Tây Úc-WACE là điều kiện tiên quyết: Yêu cầu Toán học (1A) điểm Xếp hạng Xét tuyển Đại học Úc -ATAR môn Toán học Ứng dụng hoặc tương đương hoặc cao hơn và điểm Xếp hạng Xét tuyển Đại học Úc -ATAR môn Hóa học.

Thông tin khóa học

Việc kết hợp lý thuyết và các thí nghiệm tại phòng thí nghiệm thực tế, sinh viên sẽ phát triển các kiến thức và kỹ năng phản biện các ngành khoa học tiền lâm sàng. Sinh viên sẽ được giới thiệu các khái niệm và phương pháp chính được sử dụng trong dịch tễ học lâm sàng, thiết kế học tập nghiên cứu và lý luận thống kê. Trong năm học đầu tiên, sinh viên sẽ hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật và phúc lợi cá nhân và dân cư, cũng như nghiên cứu về sinh lý học cơ bản, hóa sinh, di truyền học và di truyền học loài người. Trong năm thứ hai, sinh viên sẽ học hệ thống miễn dịch, nhiễm trùng và phương pháp điều trị, máu và bệnh lý máu, các vấn đề dược lý, phôi thai và sự phát triển con người, và các rối loạn liên quan tới bất thường di truyền và bao gồm ung thư. Trong năm cuối cùng, sinh viên sẽ học các khía cạnh sinh học liên quan tới lâm sàng của hệ thống cơ thể con người.  

Thêm thông tin: Click here

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Chương trình Dự bị Foundation của Đại học Tây Úc là con đường hiệu quả nhất cho sinh viên quốc tế có một vị trí trong ngôi trường Đại học Tây Úc. Hoàn thành chương trình đảm bảo điều kiện đầu vào khóa học cấp bằng đại học sinh viên đủ điều kiện đầu vào tùy thuộc vào chỉ tiêu từng ngành học hoặc làm điều kiện tiên quyết.

Chương trình độc quyền do Trường Cao đẳng Taylors College Perth triển khai tại cơ sở Claremont của Đại học Tây Úc có bốn kỳ với nhiều ngày nhập học.

Chương trình Nâng cao

Dành cho sinh viên muốn đạt điểm cao môn tiếng Anh và các môn học liên quan

Chương trình học 30 tuần bắt đầu trong tháng Tư và tháng Mười

Chương trình Tiêu chuẩn

Dành cho sinh viên muốn đạt tối thiểu điểm trung bình môn tiếng anh và các môn học liên quan

Chương trình học 40 tuần bắt đầu trong tháng Một và tháng Bảy

Chương trình Mở rộng 

Dành cho sinh viên không đủ điều kiện tham gia chương trình Tiêu chuẩn, hoặc muốn phát triển nền tảng chắc chắn hơn khi học một số môn chính như toán học hoặc các môn khoa học

Chương trình học 60 tuần bắt đầu trong tháng Một và tháng Bảy

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

 • Chuyên gia Chẩn đoán và Xúc tiến Y tế 
 • Cán bộ nghiên cứu
 • Cố vấn và Đánh giá Giáo dục 

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm