School Image

Đại học BPP

Flag of United Kingdom London, Vương quốc Liên hiệp
School ID: SU440021
Xếp hạng:
* Evaluate according to study abroad magazine
Số lượt apply: 1

92,4% sinh viên đại học của chúng tôi có việc làm sau tốt nghiệp hoặc học thêm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Trải nhiệm của du học sinh
 • Tuyển sinh và nhập học
 • Học phí và các loại phí khác
 • Trải nghiệm sinh viên
 • Cơ hội nghề nghiệp
 • Khả năng định cư

Giới thiệu

Thông tin trường

Vào tháng 9 năm 2007, Đại học BPP đã làm nên lịch sử khi trở thành tổ chức đào tạo công lập đầu tiên ở Anh được cấp quyền trao bằng.

Quá trình này liên quan đến việc làm đơn đăng ký chi tiết cho Cơ quan đảm bảo chất lượng (QAA) cho hệ thống giáo dục đại học ở Vương quốc Anh - thay mặt Văn phòng sinh viên. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Đại học BPP là đào tạo nghiêm ngặt về mặt học thuật nhưng cũng có cơ sở trong ứng dụng thực tế có liên quan cao đến sinh viên, các bên liên quan và ngành công nghiệp.

Trường có khoảng 15.000 sinh viên, học tập trên 13 trung tâm, tại tám địa điểm đào tạo trên khắp nước Anh và trực tuyến trên toàn thế giới. 70% sinh viên là toàn thời gian, hơn 64% là các chương trình sau đại học, trong khi 80% học tập trực tiếp. 92,4% sinh viên đại học của chúng tôi đã tiếp tục có được công việc ở trình độ sau đại học hoặc đang học thêm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ này đã tăng lên 95,6% đối với sinh viên sau đại học của chúng tôi.

Tại sao chọn chúng tôi?

 • 92,4% sinh viên đại học của chúng tôi có việc làm sau tốt nghiệp hoặc học thêm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.
 • 95,6% sinh viên sau đại học có việc việc làm hoặc học thêm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp
Xem thêm Thu lại

Vị trí

Khóa học Lọc

Điểm nổi bật

Học bổng
Hợp tác đào tạo
Vừa học vừa làm
Chỗ ở

Tài chính

Học phí trung bình/Năm £11,940
Sinh hoạt phí/Năm £9,180
Phí ghi danh £0
Tổng chi phí/Năm £21,120

Chuyên môn chính

 • Kế toán
 • Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
 • Điều dưỡng
 • Nhân sự

 

https://www.bpp.com/courses

Ngày nhập học

 • Tháng 1
 • Tháng 9
Đóng tìm kiếm