School Image

Đại học khoa học công nghệ Vũ Hán (WHUT)

Flag of China Hubei, China
School ID: WHUT860002
Xếp hạng: 507
* Evaluate according to study abroad magazine
Số lượt apply: 100
Trải nhiệm của du học sinh
  • Tuyển sinh và nhập học
  • Học phí và chi phí
  • Trải nghiệm cuộc sống
  • Cơ hội nghề nghiệp
  • Khả năng định cư

Giới thiệu

Mô tả chung

Đại học Công nghệ Vũ Hán (WUT hoặc WHUT), nằm ở quận Hồng Sơn, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, được sáp nhập vào ngày 27 tháng 5 năm 2000, từ ba trường đại học: Đại học Công nghệ Vũ Hán (thành lập năm 1948), Vũ Hán Đại học Giao thông vận tải (thành lập năm 1946) và Đại học Bách khoa Ô tô Vũ Hán (thành lập năm 1958). WUT là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc được Bộ Giáo dục công nhận và là một trong những trường đại học được xây dựng ưu tiên bởi "Dự án Nhà nước 211" cho các tổ chức giáo dục đại học Trung Quốc. Đây cũng là một trường đại học kỷ luật hai lớp đầu tiên của Bộ Giáo dục Trung Quốc, với tình trạng hạng nhất đôi trong một số ngành nhất định.

Đại học Công nghệ Vũ Hán bắt đầu tiếp nhận sinh viên quốc tế vào năm 1952. Hiện tại đây là trường đại học được chỉ định tiếp nhận sinh viên quốc tế dưới quyền của Chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc. Đây cũng là cơ sở giảng dạy tiếng Anh cho MBA thuộc thẩm quyền của Hội đồng Học bổng Trung Quốc. Hiện tại, có gần 450 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia.

Tại sao chọn đại học khoa học công nghệ Vũ Hán (WUT or WHUT)?

  • WUT owns a great number of academic staff members listed in national high-level talents programs, 6 listed in “Ten Thousand Talents Program”, 14 listed in “Cheung Kong Scholars Program”, 7 listed in “The National Science Fund for Distinguished Young Scholars”, 3 listed in “National Renowned Teachers” and 11 listed in “the New Century National Hundred, Thousand and Ten Thousand Talent Project”.
  • Năm 2017 trường được liệt kê vào danh sách xếp hạng của các tổ chức như: Times Higher Education World University Rankings, QS Asia University Rankings, U.S.News Best Global Universities Rankings, Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities.
Xem thêm Thu lại

Vị trí

Khóa học Lọc

  • Không có khóa nào!

Điểm nổi bật

Đóng tìm kiếm