Course Image
Image of ONCAMPUS Aston
Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính và Quản lý
Dự bị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính và Quản lý
Dự bị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính và Quản lý

Dự bị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính và Quản lý

 • ID:OCA4000001
 • Cấp độ:Chương trình dự bị
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:
 • Loại hình:Toàn thời gian

Các loại phí (GBP)

 • Học phí/kỳ học:£16,255.00
 • Phí sinh hoạt/kỳ học:£10,000.00
 • Phí bảo hiểm/kỳ học:£300.00
 • Học phí/kỳ học:£16,255.00
 • Phí sinh hoạt/kỳ học:£10,000.00
 • Phí bảo hiểm/kỳ học:£300.00
Estimated Total/program:
£79,665.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào 

 • Lớp 11: tối thiểu. điểm trung bình 7.0 / 10, bao gồm 7 môn Toán;

HOẶC

 • Lớp 12: tối thiểu. điểm trung bình 5.0 / 10, bao gồm 5 môn Toán

Yêu cầu tiếng Anh

 • Từ 4.5 IELTS hoặc tương đương, không có điểm thành phần dưới 4.0, cho 3 kỳ chương trình dự bị đại học*.

Thông tin khóa học

Chương trình này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên quốc tế, những người đã hoàn thành giáo dục trung học phổ thông, để vào học đại học tại các trường đại học hàng đầu trên khắp Vương quốc Anh. Chương trình Dự bị Đại học (UFP) được thiết lập ở cấp độ 3.

Thông tin thêm: Click here

Modules:

 • Economics and Finance
 • Mathematics for Business, Economics and Finance
 • Skills for Business
 • English
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm-Thanh toán một lần: 300 GBP / năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm