Menu

Nhận thư chấp thuận của trường qua Applyzones

Bạn sẽ nhận được thư chấp thuận nếu các hồ sơ học sinh/sinh viên của bạn được thông qua. Đừng lo lắng, tỷ lệ được chấp thuận luôn cao hơn 95%

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm