Đại học Redlands - Cơ sở Orange County Background Image
Image of Đại học Redlands - Cơ sở Orange County
Kinh doanh và Quản lý
Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo tổ chức
Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo tổ chức

Thạc sĩ Khoa học về Lãnh đạo tổ chức

 • ID:UR10079
 • Cấp độ:Thạc sĩ
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (USD)

* (Matriculation Fee)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

Một hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh sẽ bao gồm:

 • Một đơn đăng ký đã điền đầy đủ thông tin, bao gồm các bài luận
 • Bảng điểm chính thức phản ánh bằng cấp đại học từ một tổ chức được công nhận trong khu vực.
 • Thí sinh phải có tất cả các môn học quốc tế được Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế (IERF) đánh giá và phải yêu cầu một “bảng điểm chi tiết” chính thức.
 • Sơ yếu lý lịch hiện tại

Trình độ tiếng Anh

 • TOEFL tối thiểu 80 iBT / 550 iPT
 • IELTS tối thiểu 6.5
 • iTEP tối thiểu 3.9 
 • Đọc và Viết dựa trên Bằng chứng SAT 550
 • Phần Đọc hiểu và Tiếng Anh ACT 21

Yêu cầu khác

KHÔNG

Thông tin khóa học

Các tổ chức ngày nay có mối quan hệ đa diện và phong phú với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. Trong bối cảnh này, một nhà lãnh đạo thành công phải cải thiện điểm mấu chốt, đồng thời đáp ứng nhu cầu và giá trị của các bên liên quan. Những người lãnh đạo có mục đích tích hợp vòng cung của ảnh hưởng cá nhân, tổ chức và xã hội để đặt nền tảng cho thành công. 

Sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ Lãnh đạo tổ chức sẽ có thể:

1. Tích hợp hành vi tổ chức và lý thuyết lãnh đạo để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến quản lý nhân tài. Ví dụ: Phát triển sự thành thạo trong việc xây dựng văn hóa tin cậy và quản lý hiệu suất của các nhóm đa dạng.

2. Sử dụng các nguyên tắc, lý thuyết và phương pháp lãnh đạo và quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu quả của tổ chức. Ví dụ: Tìm hiểu các chìa khóa để quản lý thay đổi thành công và sử dụng dữ liệu để ra quyết định tốt hơn.

3. Đánh giá, thực hành và áp dụng các kỹ năng quản lý và lãnh đạo để tác động tích cực đến tổ chức và xã hội. Ví dụ: Trở thành một nhà lãnh đạo có mục đích, người có tác động tích cực lâu dài đến tổ chức và xã hội.

4. Tích hợp các khái niệm, nguyên tắc và lý thuyết đạo đức trong quản lý. Ví dụ: Tìm hiểu vai trò của hành vi đạo đức như một nền tảng đối với hiệu quả lãnh đạo và đóng góp cho xã hội.

5. Làm chủ cách diễn đạt bằng văn bản, bằng miệng và phân tích để giao tiếp hiệu quả. Ví dụ: Học cách áp dụng các phương pháp giao tiếp chiến lược và thuyết phục để giải quyết các vấn đề của tổ chức.

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế - USD $1080/năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm