Đại học Liên bang (Federation) - Cơ sở Brisbane Background Image
Image of Đại học Liên bang (Federation) - Cơ sở Brisbane
Quản trị kinh doanh và Kinh tế
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  • ID:FU610017
  • Cấp độ:Thạc sĩ
  • Thời gian học:
  • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Hoàn thành tốt nghiệp khóa học cấp bằng Cử nhân hoặc bằng cấp chuyên môn tương đương, hoặc tương đương ở nước ngoài. Ứng viên có bằng cấp học vấn khác và / hoặc kinh nghiệm làm việc quản lý đáng kể.

Yêu cầu tiếng Anh

Tổng điểm IELTS học thuật 6.0, không có kỹ năng dưới 6.0

 

Thông tin khóa học

Học khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) để trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh thế giới. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức chuyên môn để trở thành người quản lý trong các lĩnh vực, bao gồm lãnh đạo, chính sách, thực hành và hình thức học dựa trên bằng chứng. Nếu bạn hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc mong muốn trở thành một nhà quản lý thì đây là khóa học cấp bằng dành cho bạn.

Thông tin chi tiết: Click here

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

 

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

  • Quản lý tài khoản

  • Phân tích kinh doanh

  • Giám đốc thương hiệu

  • Chủ doanh nghiệp

  • Giám đốc phát triển kinh doanh

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm Y tế Du học sinh - OSHC: 530 ($) AUD mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm