Course Image
Image of Edith Cowan College - Joondalup Campus
Công nghiệp truyền thông và sáng tạo
Chứng chỉ Công nghiệp truyền thông và Sáng tạo
Chứng chỉ Công nghiệp truyền thông và Sáng tạo

Chứng chỉ Công nghiệp truyền thông và Sáng tạo

  • ID:ECC610001
  • Level:2-Year Undergraduate Diploma
  • Duration:
  • Intake:
  • Type:Full-time

Fees (AUD)

  • Application Fee:$500.00
  • TuitionFee/Week:$6,562.50
  • Application Fee:$500.00
  • TuitionFee/Week:$6,562.50
Estimated Total/program:
$56,500.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Chương trình Diploma Năm 1: Lớp 11, điểm trng bình tối thiểu là 6.0

Chương trình Diploma Năm 2: Lớp 12, điểm trung bình tối thiểu là 6.0

Trình độ tiếng Anh:

 

Diploma 
(Năm 1)

Diploma
(Năm 2)

GCE O-level

C

C

WAEC/NECO

C6

C6

Tiếng Ạnh SPM (1119)

C

C

Tiếng Anh HKDSE/ HKALE

3

D

3

D

KCSE

C

C

IELTS (Academic)

5.5 không kỹ năng nào dưới 5.0 (ngoại trừ ngành Điều dưỡng)

5.5 không kỹ năng nào dưới 5.0 (ngoại trừ ngành Điều dưỡng)

TOEFL 
Internet based test

60 (ngoại trừ ngành Điều dưỡng)

60 (ngoại trừ ngành Điều dưỡng)

PTE

42 không có điểm dưới 36 (ngoại trừ ngành Điều dưỡng)

42 không có điểm dưới  36 (ngoại trừ ngành Điều dưỡng)

 

IELTS

Diploma (Năm 1)

Diploma (Năm 2)

Dưới 4.5

ELICOS

ELICOS

5.5

Diploma (Năm 1)
 (không kỹ năng IELTS nào dưới 5.0)

Diploma (Năm 2)
 (không kỹ năng IELTS nào dưới 5.0)

5.5+

Diploma (Năm 1)
 (không kỹ năng IELTS nào dưới 5.0)

Diploma (Năm 2)
 (không kỹ năng IELTS nào dưới 5.0)

 

Yêu cầu khác: Sinh viên ở độ tuổi trưởng thành (từ 20 tuổi trở lên) có thể được xem xét để tham gia vào một chương trình mà không cần đáp ứng các yêu cầu học tập chính thức. Ứng viên sẽ cần phải nộp hồ sơ xét tuyển qua kinh nghiệm làm việc, và phải nộp một bài luận cá nhân, bằng chứng về kinh nghiệm làm việc, CV và các tài liệu hỗ trợ khác.

Course Information

Chương trình này tập trung vào cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của truyền thông cũng như các các học phần cấp độ nhập môn, trong đó bạn có được các kỹ năng cơ bản cần thiết cho chương trình học và sự nghiệp của bạn trong tương lai. Sinh viên có thể chọn học chuyên ngành về một trong những lĩnh vực hoặc về nhiều lĩnh vực. Bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết để thành công trong lực lượng lao động ngày nay.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search