Học viện Ara của Canterbury - Cơ sở Ashburton Background Image
Image of Học viện Ara của Canterbury - Cơ sở Ashburton
Kinh doanh, Quản trị và Kinh tế
Cao đẳng Kinh doanh (Kế toán)
Cao đẳng Kinh doanh (Kế toán)

Cao đẳng Kinh doanh (Kế toán)

 • ID:AIC640067
 • Cấp độ:Cao đẳng (1 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (NZD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào​​

 • NCEA-Chứng chỉ giáo dục quốc gia New Zealand Cấp độ 2 bao gồm:
  • 8 tín chỉ môn Văn học ở Cấp độ 2 trở lên và
  • 14 tín chỉ môn Toán học ở Cấp độ 1 trở lên

Lưu ý: Nếu bạn đã thực hiện các kỳ thi khác với NCEA (ví dụ: Tú tài Quốc tế, Kỳ thi Cambridge), Học viện Ara sẽ đánh giá năng lực của bạn về trình độ đầu vào học thuật.

Yêu cầu tiếng Anh 

 • IELTS: Điểm số học tập 5.5 không có điểm kỹ năng dưới 5.0
 • TOEFL thi trên giấy (pBT): Điểm số 550 (với điểm bài luận viết 5)
 • TOEFL thi trên Internet (iBT): Điểm số 46 (với điểm viết 14)
 • Chứng chỉ tiếng Anh Pearson: Điểm PTE (Học thuật) 42 và không có điểm kỹ năng dưới 36
 • Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: B2 First hoặc B2 First cho các trường có số điểm 162. Không có kỹ năng dưới 154;
 • OET-Chứng chỉ tiếng Anh nghề nghiệp: Tối thiểu điểm C hoặc 200 trong tất cả bài kiểm tra phụ
 • NZCEL-Chứng chỉ New Zealand về ngôn ngữ tiếng Anh: a) Cấp độ 4 (Tổng quát) hoặc (Nơi làm việc) b) Cấp độ 4 (Tổng quát) hoặc  (Tuyển dụng)
 • LanguageCert-Chứng chỉ Ngôn ngữ: B2 Communicator IESOL (LRWS) điểm HIGH PASS và không có điểm dưới Pass từng kỹ năng
 • Trinity ISE: ISE II với thành tích không có kỹ năng dưới điểm khá  

Yêu cầu khác 

Yêu cầu thay thế

 • Bạn vẫn muốn học nhưng không đáp ứng được Yêu cầu về Học thuật?

Nếu bạn cho thấy bạn có các kỹ năng tương đương để học đại học thông qua học tập, làm việc và / hoặc kinh nghiệm sống, bạn có thể có đầu vào thay thế.

Thông tin khóa học

Nghiên cứu các nguyên tắc và thực tiễn kế toán mới nhất và chuẩn bị khởi động sự nghiệp kinh doanh của bạn

Chương trình này được thiết kế để cho phép bạn thực hiện vai trò quan trọng mà kế toán đóng trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp ngày nay.

Bạn sẽ tìm hiểu các lựa chọn phần mềm kinh doanh, nghiên cứu các nguyên tắc và thực tiễn kế toán cập nhật, đồng thời tìm hiểu về quản lý rủi ro, đạo đức, luật pháp, động lực kinh tế, cung và cầu, quản lý bền vững và các chiến lược để đạt hiệu quả hoạt động, Nhân sự, bán hàng và tiếp thị, đổi mới và truyền thông.

Bạn cũng sẽ nắm kỹ nền tảng kế toán tài chính và quản lý với các lựa chọn học chuyên sâu về thuế, tài trợ kinh doanh hoặc các khía cạnh khác của thế giới thương mại mà bạn quan tâm nhất.

Thông tin thêm: Click here   

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Bằng cấp này sẽ trang bị cho bạn các kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc trong nhiều đơn vị kinh doanh khác nhau trong vai trò kế toán như: quản trị viên tài chính, kiểm soát viên hàng tồn kho, nhân viên phụ trách các khoản phải thu / phải trả. Bạn cũng có thể đóng góp cho các nhóm cộng đồng trong các chức năng kế toán tình nguyện.

chứng chỉ hành nghề kế toán Úc và New Zealand-Chartered Accountants Australia và New Zealand (CAANZ) công nhận những sinh viên hoàn thành Chứng chỉ Kinh doanh Cấp độ 5 về Lĩnh vực Kế toán có các yêu cầu học tập để trở thành thành viên tạm thời và tham gia chương trình Kỹ thuật viên Kế toán. Để hoàn tất quá trình này, bạn cần đăng ký qua trang web CAANZ để trở thành thành viên tạm thời sau khi hoàn thành chứng chỉ.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế: NZD $ 600 mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm