Học viện Ara của Canterbury - Cơ sở Ashburton Background Image
Image of Học viện Ara của Canterbury - Cơ sở Ashburton
Kinh doanh, Quản trị và Kinh tế
Cao đẳng Kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực)
Cao đẳng Kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực)

Cao đẳng Kinh doanh (Quản trị nguồn nhân lực)

 • ID:AIC640068
 • Cấp độ:Cao đẳng (1 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (NZD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào​​

 • NCEA-Chứng chỉ giáo dục quốc gia New Zealand Cấp độ 2 bao gồm:
  • 8 tín chỉ môn Văn học ở Cấp độ 2 trở lên và
  • 14 tín chỉ môn Toán học ở Cấp độ 1 trở lên

Lưu ý: Nếu bạn đã thực hiện các kỳ thi khác với NCEA (ví dụ: Tú tài Quốc tế, Kỳ thi Cambridge), Học viện Ara sẽ đánh giá năng lực của bạn về trình độ đầu vào học thuật.

Yêu cầu tiếng Anh 

 • IELTS: Điểm số học tập 5.5 không có điểm kỹ năng dưới 5.0
 • TOEFL thi trên giấy (pBT): Điểm số 550 (với điểm bài luận viết 5)
 • TOEFL thi trên Internet (iBT): Điểm số 46 (với điểm viết 14)
 • Chứng chỉ tiếng Anh Pearson:  Điểm PTE (Học thuật) 42 và không có điểm kỹ năng dưới 36
 • Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: B2 First hoặc B2 First cho các trường có số điểm 162. Không có kỹ năng dưới 154;
 • OET-Chứng chỉ tiếng Anh nghề nghiệp: Tối thiểu điểm C hoặc 200 trong tất cả bài kiểm tra phụ
 • NZCEL-Chứng chỉ New Zealand về ngôn ngữ tiếng Anh: a) Cấp độ 4 (Tổng quát) hoặc (Nơi làm việc) b) Cấp độ 4 (Tổng quát) hoặc  (Tuyển dụng)
 • LanguageCert-Chứng chỉ Ngôn ngữ: B2 Communicator IESOL (LRWS) điểm HIGH PASS và không có điểm dưới Pass từng kỹ năng
 • Trinity ISE: ISE II với thành tích không có kỹ năng dưới điểm khá  

Yêu cầu khác 

Yêu cầu thay thế

 • Bạn vẫn muốn học nhưng không đáp ứng được Yêu cầu Học thuật?

Nếu bạn cho thấy bạn có các kỹ năng tương đương để học đại học thông qua học tập, làm việc và / hoặc kinh nghiệm sống, bạn có thể có đầu vào thay thế.

Thông tin khóa học

Chuyên môn hóa quản lý nguồn nhân lực kết hợp kỹ năng con người của bạn với kiến thức kinh doanh

Quản lý nguồn nhân lực đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng con người. Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết về cả hai khi bạn học tất cả mọi thứ từ quan hệ việc làm và quản lý nguồn nhân lực đến giao tiếp và quản lý hành vi tổ chức.

Chuyên môn bao gồm các vấn đề cơ bản trong kinh doanh như giao tiếp, nguồn nhân lực, luật kinh doanh, văn hóa tổ chức, kinh tế, quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề, sau đó tập trung các khía cạnh nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Thông tin thêm: Click here  

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Chương trình này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để trở thành trợ lý nhân sự trong một công ty lớn, hoặc đảm nhận trách nhiệm quản lý nhân sự trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cơ hội khác bao gồm làm việc với tư cách là quản trị viên nhân sự, nhân viên y tế và an toàn hoặc nhân viên biên chế.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế: NZD $ 600 mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm