Đại học Deakin - Cơ sở Geelong Waterfront Background Image
Image of Đại học Deakin - Cơ sở Geelong Waterfront
Dịch vụ
Cử nhân Điều dưỡng (Danh dự)
Cử nhân Điều dưỡng (Danh dự)

Cử nhân Điều dưỡng (Danh dự)

 • ID:DU610074
 • Cấp độ:Cử nhân (4 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Nếu bạn đã hoàn tất thành công khóa học cấp bằng cử nhân, bạn có thể chọn ngành học dưới đây.

Giáo dục

Khóa học này sử dụng toàn bộ kết quả học tập là một phần cân nhắc lựa chọn.

Điều kiện tiên quyết

 • Bằng Cử nhân hoặc chuyên ngành liên quan với điểm WAM là điểm trung bình đạt được trên tất cả những môn đã đậu/hoàn thành trong một khóa học tối thiểu 65 trong tất cả các đơn vị học trình, môn học ở cấp độ 3 và cấp độ 4 của trường Deakin (hoặc trong các môn học năm cuối để nhận bằng cấp của các nhà cung cấp khác) hoặc

 • các bằng chứng khác về năng lực học tập được đánh giá tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh

Tổng điểm IELTS 7 không có kỹ năng thành phần dưới 7 (hoặc tương đương)

Thông tin khóa học

Trọng tâm khóa học tập trung vào nghiên cứu, năm học lấy bằng danh dự được xây dựng dựa trên kiến thức dự bị làm nền tảng trong khóa học cấp bằng đại học. Bạn sẽ nghiên cứu sâu một chủ đề chuyên môn quan tâm và tạo lập lộ trình học dẫn đến các chuyên ngành và nghiên cứu hoặc học tập nâng cao thêm. Cử nhân Điều dưỡng (Danh dự) là một năm học chuyên ngành thực hiện sau khi hoàn thành khóa học cấp bằng Cử nhân Điều dưỡng, đầu vào nhập học cho khóa học lấy bằng Thạc sĩ hoặc các bằng cấp kết hợp.

Đầu vào để đảm nhận các vai trò y tá và hộ sinh cao cấp, như hiện nay ngành nghề không ngừng kỳ vọng vào nhân tài những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá cấp cao. Khóa học lấy bằng Danh dự mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm và được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng nghiên cứu để thực hiện bằng nghiên cứu sau đại học, đào tạo nâng cao chuyên môn hoặc theo đuổi các cơ hội việc làm đa dạng.

Trường Điều dưỡng và Hộ sinh cung cấp các khóa học, nghiên cứu trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến chất lượng và sự an toàn của bệnh nhân trong chăm sóc sức khỏe. Các lĩnh vực bao gồm: quản lý rủi ro và triệu chứng lâm sàng, quản lý bệnh mãn tính, cung cấp sức khỏe hiệu quả, đạo đức chăm sóc sức khỏe, ra quyết định, chăm sóc người già, hộ sinh và nghiên cứu dịch chuyển.

Trong suốt khóa học này, bạn sẽ am hiểu sâu sắc các triết lý, đạo đức và các nguyên tắc của nghiên cứu chăm sóc sức khỏe; kiến thức đa dạng về các phương pháp nghiên cứu; kỹ năng quản lý dữ liệu, phương pháp và công cụ thực hành nghiên cứu; và kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các nghiên cứu.

Khóa học này sẽ giúp bạn am hiểu cách thức phát triển một đề xuất nghiên cứu từ việc xác định một vấn đề nghiên cứu và đánh giá tài liệu đến giai đoạn viết và gửi đề xuất đó để được ủy ban đạo đức công nhận. Bạn sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu và một luận án nghiên cứu cá nhân trong lĩnh vực thực hành điều dưỡng và phát triển các kỹ năng đánh giá và nghiên cứu trong thực hành điều dưỡng và cung cấp dịch vụ y tế.

Bạn sẽ có đủ điều kiện để đảm nhận các vai trò xứng đáng trong tất cả lĩnh vực điều dưỡng bao gồm chăm sóc cấp tính / chăm sóc dưới cấp tính, cấp cứu, chăm sóc người già, nhi khoa và phục hồi chức năng; trong các bệnh viện, cơ quan chính phủ, dịch vụ y tế huyện, lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp và ngành nghề tư nhân. Ngoài ra, bạn có thể quyết định chọn khóa học cấp bằng nghiên cứu Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ).

Thông tin thêm: Click here 

Year 1 - Trimester 2 

 • Trimester 1

 • Academic Integrity (0 credit points)

 • Research Methods

 • Research Planning in Nursing

 • Trimester 2

 • Research Project 1

 • Research Project 2

 • Academic Integrity (0 credit points)

 • Research Planning in Nursing

 • Year 2 - Trimester 1

 • Research Methods

 • Year 2 - Trimester 2

 • Research Project 2

 • Year 3 - Trimester 1

 • Research Project 1

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn tất thành công chương trình học khóa Cử nhân Điều dưỡng (Danh dự), bạn sẽ được chuẩn bị tốt để xây dựng hồ sơ cá nhân của mình với tư cách một Y tá chính qui đã đăng ký, đi tiên phong dẫn đầu các sáng kiến chăm sóc chất lượng hàng đầu và thực hành có dẫn chứng. Bạn sẽ cải thiện năng lực đảm nhận nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm quản lý chất lượng, chính sách, giáo dục, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế du học sinh - OSHC: 530 ($) AUD mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm