Đại học Deakin - Cơ sở Geelong Waterfront Background Image
Image of Đại học Deakin - Cơ sở Geelong Waterfront
Khoa học xã hội và truyền thông
Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự)
Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự)

Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự)

 • ID:DU610077
 • Cấp độ:Cử nhân (4 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào 

Nếu bạn đã hoàn tất thành công khóa học cấp bằng cử nhân, bạn có thể chọn ngành học như dưới đây.

Giáo dục

Khóa học này sử dụng toàn bộ hồ sơ học tập là một phần của việc cân nhắc lựa chọn.

Điều kiện tiên quyết

Ứng viên nội bộ:

 • Bằng Cử nhân của trường Đại học Deakin với thời gian học ba năm ngành tâm lý học được công nhận với điểm tín chỉ trung bình tối thiểu (65%) môn Phương pháp nghiên cứu B và điểm trung bình tối thiểu 65% đối với tất cả đơn vị học trình, môn học cốt lõi ngành Tâm lý học cấp độ 2 và cấp độ 3, hoặc

 • Văn bằng sau đại học về Khoa học Tâm lý hoặc Văn bằng sau đại học về Nghiên cứu Tâm lý của trường Đại học Deakin với điểm tín chỉ trung bình tối thiểu (65%) môn Phương pháp Nghiên cứu B và điểm trung bình tối thiểu 65% đối với tất cả đơn vị học trình, môn học cốt lõi ngành Tâm lý học cấp độ 2 và cấp độ 3.

Ứng viên ngoài trường:

 • Bằng Cử nhân (với thời gian học ba năm được Hội đồng kiểm định Tâm lý học Úc - APAC công nhận ngành tâm lý học) với điểm tín chỉ trung bình tối thiểu (65%) môn Phương pháp nghiên cứu tâm lý học cấp độ ba và điểm trung bình tối thiểu 75% đối với tất cả đơn vị học trình, môn học cốt lõi ngành Tâm lý học cấp độ 2 và cấp độ 3, hoặc

 • Khóa Dự bị Cấp độ 1 được Hội đồng kiểm định Tâm lý học Úc - APAC công nhận khóa học Tâm ký học hoặc tương đương (ví dụ: khóa học bắc cầu 3 năm - Văn bằng sau đại học về Tâm lý học) với điểm tín chỉ trung bình tối thiểu (65%) môn Phương pháp nghiên cứu tâm lý học cấp độ ba và điểm trung bình tối thiểu 75% trên tất cả đơn vị học trình, môn học cốt lõi ngành Tâm lý học cấp độ 2 và cấp độ 3.

Yêu cầu tiếng Anh

Tổng điểm IELTS 6.5 không có kỹ năng thành phần dưới 6.0 (hoặc tương đương).

Thông tin khóa học

Có tầm nhìn sâu sắc về lý do tại sao mọi người suy nghĩ, cảm nhận và hành xử theo cách con người hành động. Sau khi có nền tảng vững chắc về các yếu tố hành vi con người, năm học lấy bằng Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) cho phép bạn theo đuổi sự nghiệp với tư cách nhà nhà tâm lý học và chuẩn bị cho việc học sau đại học.

Thông tin thêm: Click here

 

Trimester 1

 • Academic Integrity (0 credit points)

 • Psychological Assessment

 • Systematic Review and Meta-Analysis

 • Research Project A

Trimester 2

 • Client-Centred Skills in Practice

 • Psychology Research Methods (Advanced)

 • Research Project B

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, nếu bạn chọn không tiếp tục học nâng cao về tâm lý học, bạn có các lựa chọn nghề nghiệp sẵn sàng cho công việc trong:

 • bệnh viện và phòng khám

 • tổ chức sức khỏe tâm thần

 • dịch vụ hỗ trợ cộng đồng

 • nguồn nhân lực

 • nghiên cứu tiếp thị và nghiên cứu xã hội

 • dịch vụ cải huấn

 • phát triển chính sách 

 • hệ thống tư pháp và biện hộ.

Nếu bạn chọn tiếp tục học theo đuổi việc đăng ký đầy đủ với tư cách nhà tâm lý học, bạn có thể tìm kiếm việc làm trong nhiều cơ sở khác nhau như:

 • nhà tâm lý học lâm sàng

 • nhà khoa học thần kinh nhận thức

 • tư vấn viên, cố vấn

 • nhà tâm lý học tội phạm

 • nhà tâm lý học giáo dục và phát triển

 • nhà trị liệu gia đình

 • nhà tâm lí học pháp y

 • nhà tâm lý học cộng đồng và sức khỏe

 • nhân viên y tế tâm thần

 • nhà tâm lý học tổ chức

 • tư vấn viên, cố vấn phục hồi chức năng

 • nhà tâm lý học thể dục thể thao

 • nhà tâm lý học thanh thiếu niên.

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế du học sinh - OSHC: 530 ($) AUD mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm