Đại học Rutgers - Cơ sở Newark Background Image
Image of Đại học Rutgers - Cơ sở Newark
Business, Management and Economics
Cử nhân Khoa học về Kế toán
Cử nhân Khoa học về Kế toán

Cử nhân Khoa học về Kế toán

 • ID:RU10001
 • Cấp độ:Cử nhân (4 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (USD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

 • Hoàn thành Đơn Đăng ký Nhập học Đại học.
 • Hồ sơ Học tập Tự Báo cáo Trực tuyến (SRAR), nếu bạn đang là học sinh trung học.
 • Bảng điểm / kết quả thi trung học chính thức.
 • Bảng điểm chính thức của tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học đã theo học.

Trình độ tiếng Anh

 • TOEFL: Điểm TOEFL tối thiểu trên Internet là 79.
 • IELTS: Điểm IELTS được chấp nhận là 6 trở lên.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh Duolingo: Điểm Duolingo tối thiểu là 105.

Thông tin khóa học

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Các chuyên gia kế toán giúp đảm bảo rằng các công ty hoạt động hiệu quả, hồ sơ công khai được lưu giữ chính xác và các khoản thuế được nộp đúng và đúng hạn. Họ phân tích và truyền đạt thông tin tài chính cho các thực thể khác nhau như công ty, khách hàng cá nhân và chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề nghiệp — cung cấp thông tin cho khách hàng bằng cách chuẩn bị, phân tích và xác minh các tài liệu tài chính — nhiều kế toán còn cung cấp phân tích ngân sách, lập kế hoạch tài chính và đầu tư, tư vấn công nghệ thông tin và các dịch vụ pháp lý hạn chế.

Hầu hết các kế toán viên và kiểm toán viên cần ít nhất bằng cử nhân kế toán hoặc một lĩnh vực liên quan. Nhiều kế toán và kiểm toán viên chọn lấy chứng chỉ để giúp thăng tiến sự nghiệp của họ, chẳng hạn như trở thành Kế toán viên Công chứng (CPA). Bất kỳ kế toán nào nộp báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đều phải là CPA theo quy định của pháp luật. Điều này có thể bao gồm các kế toán cấp cao làm việc cho hoặc thay mặt cho các công ty đại chúng đã đăng ký với SEC. CPA được cấp phép bởi Hội đồng Kế toán Tiểu bang của họ.

Sinh viên có thể lấy bằng Cử nhân Khoa học (BS) về Kế toán tại Trường Kinh doanh Rutgers. Một số chuyên ngành chính bao gồm kế toán công, kế toán thuế, kế toán chi phí, kế toán chính phủ, kế toán ngân sách và kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp kế toán công, những người đáp ứng các yêu cầu học tập cụ thể, có cơ hội đăng ký vào chương trình kế toán ở cấp độ thạc sĩ. Nhiều sinh viên tiếp tục tham gia Kỳ thi CPA sau khi lấy bằng Cử nhân Kế toán tại RBS.

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm sức khỏe - USD $1999 hàng năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm