Đại học Rutgers - Cơ sở Newark Background Image
Image of Đại học Rutgers - Cơ sở Newark
Applied Sciences and basic Sciences
Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật khoa học địa chất
Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật khoa học địa chất

Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật khoa học địa chất

 • ID:RU10059
 • Cấp độ:Cử nhân (4 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (USD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

 • Hoàn thành Đơn Đăng ký Nhập học Đại học.
 • Hồ sơ Học tập Tự Báo cáo Trực tuyến (SRAR), nếu bạn đang là học sinh trung học.
 • Bảng điểm / kết quả thi trung học chính thức.
 • Bảng điểm chính thức của tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học đã theo học.

Trình độ tiếng Anh

 • TOEFL: Điểm TOEFL tối thiểu trên Internet là 79.
 • IELTS: Điểm IELTS được chấp nhận là 6 trở lên.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh Duolingo: Điểm Duolingo tối thiểu là 105.

Thông tin khóa học

Chuyên ngành Kỹ thuật Khoa học Địa chất là một chuyên ngành liên ngành, liên khoa và liên trường giữa Khoa Khoa học tại Rutgers-Newark và Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường tại Viện Công nghệ New Jersey (NJIT). Mục tiêu của chương trình là đào tạo sinh viên kết hợp khả năng đánh giá và khả năng khắc phục trong một khóa học. Chương trình nghiêm ngặt và được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho các vị trí kỹ thuật và quản lý trong ngành công nghiệp hoặc tiếp tục học lên cao học.

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm sức khỏe - USD $1999 hàng năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm