Đại học Công giáo Úc - Cơ sở Ballarat (Aquinas) Background Image
Image of Đại học Công giáo Úc - Cơ sở Ballarat (Aquinas)
Giáo dục & Khoa học xã hội
Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục
Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục

Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục

 • ID:ACU610002
 • Cấp độ:Cử nhân (3 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

 • Tương đương với chứng chỉ năm 12 của Úc

Yêu cầu tiếng Anh

 • IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0

 

 

Thông tin khóa học

Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục được thiết kế cho sinh viên trong nước và quốc tế muốn đạt được bằng cấp trong lĩnh vực giáo dục.

Có kiến thức cần thiết để theo đuổi sự nghiệp đào tạo doanh nghiệp, tư vấn giáo dục, học tập trực tuyến, giáo dục nghề nghiệp và cộng đồng, viết chương trình giảng dạy, dịch vụ thanh niên hoặc học tập dành cho người lớn.

Khóa nhận bằng cấp này cũng là một lộ trình cho những sinh viên có đam mê trở thành giáo viên nhưng không đáp ứng đủ thứ hạng tuyển sinh cho bằng giáo viên dự bị mà họ mong muốn. Sinh viên không đáp ứng các yêu cầu tiên quyết của môn học theo bang QLD và / hoặc VIC nên lấy Văn bằng Nghiên cứu Giáo dục (Dự bị Đại học) làm lộ trình. Những sinh viên đủ điều kiện hoàn thành năm học đầu tiên (tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu nhất định về tiến bộ và phi học tập) có thể đăng ký chuyển tiếp vào năm thứ hai của Khoa về khóa Cử nhân Giáo dục.

Khóa học này sẽ không dẫn đến việc đăng ký giáo viên mầm non, tiểu học hoặc trung học ở Úc, và không có thực hành nào được thực hiện bởi những sinh viên tốt nghiệp hoàn thành khóa học ba năm.

Mã CRICOS: 097980A

Thông tin thêm:  Click here

 

Year 1 - Semester 1, Foundation / Education studies unit, Foundation unit, Foundation unit, Foundation unit

 • Self and community: exploring the anatomy of modern society

Year 2 - Semester 1, Education studies unit

 • (200 level), Curriculum studies unit

 • (200 level), Curriculum studies unit

 • (200 level), Education studies unit

Year 2 - Semester 2, Education studies unit

 • (200 level), Curriculum studies unit

 • (200 level), Curriculum studies unit

 • (200 level), Elective 1

 • (100 or 200 level)

Year 3 - Semester 1, Education studies unit

 • (300 or 400 level), Curriculum studies unit

 • (200 or 300 level), Education studies unit

 • (300 or 400 level), Elective 2

 • (300 or 400 level)

Year 3 - Semester 2, Education studies unit

 • (300 or 400 level), Curriculum studies unit

 • (200 or 300 level), Elective 3

 • (300 or 400 level), UNCC300

 • Justice and change in a global world

 • (Pre: UNCC100)

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã theo đuổi sự nghiệp trong:

 • giáo dục trẻ em mầm non

 • giáo dục tiểu học và trung học

 • giáo dục đặc biệt

 • học tập của người lớn

 • đào tạo công ty

 • phát triển chương trình giảng dạy

 • thiết kế giáo dục

 • tư vấn giáo dục

 • giáo dục nghề nghiệp

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho sinh viên quốc tế-OSHC: 530 ($) AUD mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm