School Image

Đại học Solent

Flag of United Kingdom Hampshire, Vương Quốc Anh
School ID: SU440035
Xếp hạng: 2,516
* Webometrics Ranking of World Universities
Số lượt apply: 55
Trải nhiệm của du học sinh
  • Enrolment and Admission
  • Tuition and other fees
  • Life experience
  • Job opportunities
  • Ability to settle

Giới thiệu

Vị trí

Khóa học Lọc

Điểm nổi bật

Đóng tìm kiếm