Course Image
Image of ONCAMPUS Aston
Kinh doanh và Quản lý
Năm Nhất Quốc tế về Kinh doanh và Quản lý
Năm Nhất Quốc tế về Kinh doanh và Quản lý

Năm Nhất Quốc tế về Kinh doanh và Quản lý

 • ID:OCA4000006
 • Cấp độ:Chương trình đào tạo nghề (1 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:
 • Loại hình:Toàn thời gian

Các loại phí (GBP)

 • Học phí/kỳ học:£16,540.00
 • Phí sinh hoạt/kỳ học:£10,000.00
 • Phí bảo hiểm/kỳ học:£300.00
 • Học phí/kỳ học:£16,540.00
 • Phí sinh hoạt/kỳ học:£10,000.00
 • Phí bảo hiểm/kỳ học:£300.00
Estimated Total/program:
£80,520.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào 

 • Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 7.0 / 10, bao gồm Toán học

Yêu cầu tiếng Anh

 • 3 kỳ - Từ 5.5 IELTS hoặc tương đương (không điểm thành phần dưới 5.5)*
 • 4 kỳ - Từ 5.0 IELTS hoặc tương đương (không điểm thành phần dưới 5.0)

*Đơn đăng ký của bạn sẽ được đánh giá và bạn có thể học một chương trình 3 hoặc 4 kỳ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh và trình độ nền tảng học vấn. 

Yêu cầu khác 

 • Độ tuổi tối thiểu: 17+  

Thông tin khóa học

Chương trình này được thiết lập theo Hệ thống văn bằng quốc gia -NQF cấp độ 4 và tương đương với năm đầu tiên của chương trình đại học tại Vương quốc Anh. Chương trình này được thiết kế cho những sinh viên quốc tế không hoàn toàn đáp ứng điểm học tập và / hoặc trình độ tiếng Anh để bắt đầu năm đầu tiên của chương trình học nhưng có thành tích học tập tốt hơn sinh viên Chương trình Dự bị Đại học. Hoàn tất thành công Năm Nhất Quốc tế, sinh viên được đảm bảo tiếp tục học * lên Năm 2 của chương trình đại học đã chọn tại Đại học Aston.

Thông tin thêm: Click here

Modules:

 • Pure Mathematics with Statistics
 • Chemistry for Medicine
 • Medical Biology
 • English
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

See moreSee less

Lộ trình Pathway

See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm-Thanh toán một lần: 300 GBP / năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm