Menu

Scholarships to study in australia

Scholarships to study in Australia” is a phrase that receives a lot of attention from international students and their parents. Scholarships give students many opportunities to study in a country with world-leading education. ApplyZones will help you find out information about scholarships to study in Australia through the article below.

 
Thông tin mới nhất về học bổng du học Úc dành cho sinh viên quốc tế
Is it hard to hunt a scholarship to study in Australia?

Benefits of scholarships to study in Australia

Up to now, Australia's scholarship programs have always attracted international students

Financial benefit

Minimizing the cost of studying in Australia is the first benefit of scholarships. The family of international students will reduce some of the cost burdens when sending their children to study in an expensive country like Australia. Tuition fees will be reduced from 30% to 50% depending on the type of scholarship offered by each school in which students enrolled. Without worrying about the cost burden, they will be more comfortable and complete their studies more effectively.

Directional benefit

Each scholarship has different goals and directions. Many scholarship programs are aimed to promote the country's image, and many of them are aimed at finding and training talented people. With each specific scholarship, students will experience the curriculum in different directions. With each specific scholarship, students will experience the program in a different direction. This creates many opportunities to visit, travel, participate in and experience many exciting activities in Australia and even get the job opportunities that they have always dreamed of.

Types of scholarships to study in Australia

Different international students have different goals, so each of them needs to invest time and effort in researching and learning from those who have experiences to identify what they need to do. In addition, students need to always follow and learn about scholarship programs from prestigious universities and organizations.

Here’s a list of Australian scholarship providers:

 • Vietnamese government scholarships
 • Australian government scholarships
 • Endeavour scholarships
 • University scholarships
 • Others 

Eligibilities to apply for a scholarship

Each type of scholarship will have different standards and eligibility. However, generally, Australian scholarships require students with some of the following criteria

 • Good academic achievements 
 • High English language proficiency
 • Minimum 2 years of working experience (for masters).
 • Letter of reference written by a reputable person
 • Spirit of integration
 • Luck 

In addition, to apply for a scholarship to study in Australia, you have to meet other requirements such as financial resources, essays, social activities...

Classification of scholarships to study in Australia

Value

 • Full-funded scholarships: cover tuition and accommodation fees.
 • Full-funded scholarships: cover a part of accommodation and tuition fees.
 • 100%, 80%, 70%,50%: Each school offers students different incentives. These are scholarships that reduce tuition by a percentage, other expenses are covered by international students. 

Providers

 • Australian Government scholarships
 • Faculty and university scholarships
 • Scholarships for international students 

Top 10 most valuable scholarships to study in Australia

ApplyZones would like to summarize for you the top 10 Australian scholarships that international students can refer to:

Australia Awards

This is an Australian Government Scholarship, formerly known as the Australian Development Scholarship, administered by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade.

Each year, this scholarship provides students with the opportunity to pursue a full-time program at universities and colleges.

This is a full scholarship that covers full tuition, round-trip airfare, a part of living cost and health insurance for international students.

Endeavor Postgraduate Scholarship

The Endeavor Postgraduate Scholarship cover the tuition of a 2-year master's or a 4-year doctorate program.

This scholarship is worth from 140,000 AUD to 272,000 AUD.

Endeavor Vocational Education and Training (VET) Scholarships

The scholarships financially support for VET students, up to 2.5 years. The scholarship program provides students with relevant career knowledge and skills. The scholarship is worth up to 131,000 AUD. 

Australia Research Program Scholarships

Học bổng này được quản lý bởi các trường đại học Úc theo chỉ định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Úc. Học bổng được cấp cho sinh viên quốc tế theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Mỗi sinh viên quốc tế sẽ nhận được một hoặc nhiều hỗ trợ sau:

 • Bù đắp phí TP: chi trả toàn bộ học phí cho sinh viên
 • RTP Stipend: hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên trong thời gian học tập 
 • RTP Allowances: hỗ trợ chi phí cho chương trình nghiên cứu tại Úc, bao gồm các chi phí như tái định cư, bảo hiểm và phí xuất bản học thuật của sinh viên 

Học bổng nghiên cứu quốc tế của Đại học Sydney

Được Đại học Sydney trao tặng cho những sinh viên xuất sắc đủ điều kiện tham gia nghiên cứu sau đại học, bao gồm toàn bộ học phí và trợ cấp sinh học trong 3 năm.

Học bổng quốc tế của Đại học Macquarie

Học bổng hỗ trợ một phần học phí dành cho sinh viên xuất sắc muốn theo học chương trình đại học hoặc sau đại học tại cơ sở North Ryde, trị giá lên tới 10.000 AUD.

Học bổng nghiên cứu Melbourne

Học bổng của Đại học Melbourne được trao cho những sinh viên nghiên cứu trong nước và quốc tế có thành tích học tập cao, giá trị học bổng tùy thuộc vào hoàn cảnh của người nộp đơn, bao gồm trợ cấp sinh hoạt, y tế, học phí,...

Học bổng đại học quốc tế Melbourne

Học bổng này được trao cho sinh viên quốc tế dựa trên những đóng góp đa dạng của họ cho số lượng sinh viên tại trường. Hàng năm, trường trao 50 suất học bổng cho bất kỳ lĩnh vực học tập nào, bao gồm giảm 10.000 AUD học phí năm đầu tiên hoặc 50% đến 100% học phí chương trình đại học toàn thời gian.

Học bổng Adelaide Học bổng quốc tế

Đại học Adelaide cấp học bổng nhằm thu hút sinh viên xuất sắc theo học các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh của trường, bao gồm học phí, trợ cấp sinh hoạt hàng năm, bảo hiểm y tế, v.v.

Học bổng sau đại học quốc tế Flinders

Học bổng này được trao cho những sinh viên đáp ứng yêu cầu của chương trình học sau đại học toàn thời gian tại Đại học Flinders, bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, trợ cấp…

Với nền tảng du học trực tuyến miễn phí hàng đầu, Applyzones sẽ giúp bạn:

 • Tìm khóa học phù hợp với khả năng và điều kiện của bạn
 • Chủ động liên hệ trực tiếp với trường bạn muốn đăng ký thông qua hệ thống tài khoản sinh viên
 • Gửi đơn đăng ký của bạn trực tiếp
 • Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất từ ​​các trường đại học trên thế giới
 • So sánh thông tin, yêu cầu đầu vào và học phí của cùng ngành học của các trường khác nhau.
 • Tăng cơ hội nhận được visa du học Úc với sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi

ApplyZones tự tin trong lĩnh vực tư vấn du học bởi với kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp của mình, chúng tôi đã hỗ trợ thành công cho nhiều sinh viên muốn du học Úc.

Nếu bạn cần thêm thông tin về học bổng du học Úc , hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Other articles

Close search