Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar Background Image
Image of Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar
Hóa sinh
Bằng liên kết Khoa học ngành Hóa sinh
Bằng liên kết Khoa học ngành Hóa sinh

Bằng liên kết Khoa học ngành Hóa sinh

 • ID:SC190004
 • Cấp độ:Bằng liên kết
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (CAD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

 • Đã tốt nghiệp trường Trung học cơ sở tại British Columbia hoặc tương đương, hoặc
 • Từ 19 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký, hoặc
 • Dưới 19 tuổi nhưng có Thư giới thiệu bằng văn bản của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở
 • Đọc thêm về các yêu cầu nhập học theo Chính sách 8611

Yêu cầu tiếng Anh

 • Điểm tối thiểu 67% môn Toán học 12 hoặc Toán giải tích 12 
 • Điểm tối thiểu 60% môn tiếng Anh 12 hoặc tiếng Anh 12 Dân tộc đầu tiên hoặc tương đương.
 • Sinh học 12, Hóa học 12, và Vật lý 11 với điểm tối thiểu 67%
 • Sinh viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh cần đáp ứng yêu cầu trình độ ngôn ngữ tiếng Anh của Trường. Xem Chính sách 8611: Tuyển sinh.
 • Sinh viên không đáp ứng yêu cầu này cần tham gia kỳ thi kiểm tra Chỉ số Thông thạo Ngôn ngữ (LPI) và đạt tối thiểu cấp độ 4 trình độ tương đương.
 • Sinh viên trưởng thành cần đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh 12.  

Thông tin khóa học

Ngành học này còn được biết đến với tên gọi “hóa học sinh học”, lĩnh vực nghiên cứu khoa học đang phát triển này giải thích cách thức các sinh vật sống tồn tại và phát triển thông qua các quá trình hóa học bên trong. Nghiên cứu hóa sinh là một trong những lĩnh vực thành công nhất trong việc kiểm tra các quá trình sống và ngày nay là một phần của hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu khoa học sự sống. Là một nhà hóa sinh chuyên nghiệp, bạn sẽ có những đóng góp có giá trị cho nghiên cứu quan trọng này và tạo dựng con đường thành công cho sự nghiệp cá nhân của bạn.

Bạn có thể tham gia chương trình này nếu bạn ấn tượng với các sinh vật sống và cách thức các phân tử sinh học góp phần vào hoạt động của toàn bộ sinh vật. Bạn có thể tham gia chương trình này nếu bạn ấn tượng với cuộc sống nói chung và muốn am hiểu các hoạt động khoa học phức tạp bên trong và đóng một vai trò tích cực trong việc khám phá thêm về mối liên kết với nhau của các sinh vật.

Thêm thông tinClick here 

Semester 1

 • Course, Name, , Credit
 • BIOL 104, Biology I, , 3
 • CHEMISTRY , Chemistry Requirement: CHEM 110 or CHEM 122, , 3
 • ENGLISH , English Requirement: ENGL 110 or ENGL 112, , 3
 • MATH 100, Calculus I, , 3
 • PHYSICS A , Physics Requirement: PHYS 102 or PHYS 104, , 3
 • Total, 15

Semester 2

 • Course, Name, , Credit
 • BIOL 106, Biology II, , 3
 • CHEM 125, Foundations of Chemistry II, , 4
 • ENGLISH , English Requirement: ENGL 111 or ENGL 114, , 3
 • MATH 101, Calculus II, , 3
 • PHYSICS B , Physics Requirement: PHYS 103 or PHYS 105, , 3
 • Total, 16

Course Descriptions

 • BIOL 104 - Biology I
 • CHEMISTRY - Chemistry Requirement: CHEM 110 or CHEM 122
 • ENGLISH - English Requirement: ENGL 110 or ENGL 112
 • MATH 100 - Calculus I
 • PHYSICS A - Physics Requirement: PHYS 102 or PHYS 104
 • BIOL 106 - Biology II
 • CHEM 125 - Foundations of Chemistry II
 • ENGLISH - English Requirement: ENGL 111 or ENGL 114
 • MATH 101 - Calculus II
 • PHYSICS B - Physics Requirement: PHYS 103 or PHYS 105

Semester 3

 • Course, Name, , Credit
 • BIOL 204, Cell Biology, , 3
 • BIOL 212, Microbiology, , 3
 • CHEM 212, Organic Chemistry I, , 3
 • ARTS I , First or Second Year Arts Requirement, , 3
 • UAS ELECT , General UAS Elective, , 3
 • Total, 15

Semester 4

 • Course, Name, , Credit
 • BIOL 202, Principles of Genetics, , 3
 • BIOL 206, Introductory Biochemistry, , 3
 • CHEM 213, Organic Chemistry II, , 3
 • STAT 206, Statistics, , 3
 • ARTS I , First or Second Year Arts Requirement, , 3
 • Total, 15

Course Descriptions

 • BIOL 204 - Cell Biology
 • BIOL 212 - Microbiology
 • CHEM 212 - Organic Chemistry I
 • ARTS I - First or Second Year Arts Requirement
 • UAS ELECT - General UAS Elective
 • BIOL 202 - Principles of Genetics
 • BIOL 206 - Introductory Biochemistry
 • CHEM 213 - Organic Chemistry II
 • STAT 206 - Statistics
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm / năm: 500 CAD / mỗi năm 

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm