Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar Background Image
Image of Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar
Giảng dạy tiếng Anh
Văn bằng - Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL)
Văn bằng - Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL)

Văn bằng - Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL)

 • ID:SC190001
 • Cấp độ:Chứng chỉ sau đại học
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (CAD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào   

 • Bằng chứng về việc tốt nghiệp thành công một chương trình học cấp bằng hoặc văn bằng được một tổ chức công nhận
 • HOẶC Bằng chứng đã hoàn thành tối thiểu hai năm giáo dục sau trung học với điểm trung bình C +.
 • Bằng chứng về công việc hoặc kinh nghiệm giáo dục tình nguyện trước đây, tốt nhất là với những người học ngôn ngữ thứ hai, và / hoặc khóa học về ngành giáo dục theo mong muốn
 • Một cuộc phỏng vấn (trực tiếp hoặc qua Skype)
 • Sơ yếu lý lịch
 • Một thư bày tỏ nguyện vọng, ý định
 • Đơn đăng ký đã hoàn thành và lệ phí đăng ký. Khi đăng ký cần tải mẫu đơn.
 • Bằng chứng về năng lực trình độ Anh ngữ.

Yêu cầu tiếng Anh

Những ứng viên nộp đơn đã hoàn thành phần lớn chương trình giáo dục với một ngôn ngữ không là tiếng Anh, cần cung cấp bằng chứng về

 • điểm TOEFL tối thiểu 213 (CBT),
 • hoặc IELTS 6.5 (không có điểm kỹ năng thành phần dưới 6.0),
 • hoặc đã hoàn thành chương trình Anh ngữ Nâng cao Selkirk và Tiếng Anh 051 với điểm trung bình C + trở lên.

Thông tin khóa học

Chương trình học cấp Văn bằng nâng cao TESOL của trường Cao đẳng Selkirk dành cho những sinh viên quan tâm việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ trong nước hoặc quốc tế. Các lớp học được triển khai trong một học kỳ nghiên cứu chuyên sâu, trong thời gian đó sinh viên sẽ tích lũy kiến ​​thức lý thuyết và thực hành trong việc giảng dạy ngôn ngữ. Sau khi hoàn thành, sinh viên đủ điều kiện nhận Chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn TESL của Canada.

Chương trình bao gồm các khóa học trong các lĩnh vực lý thuyết tiếp thu ngôn ngữ thứ hai và ngôn ngữ học, thiết kế chương trình giảng dạy, phát triển tài liệu, giao tiếp đa văn hóa, ngữ pháp, âm vị học, quản lý lớp học, tài nguyên đa phương tiện và đánh giá. Ngoài 18 giờ một tuần trong giờ học, sinh viên quan sát và giảng dạy tại một trong các lớp tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai - ESL đa văn hóa của trường Cao đẳng Selkirk trong cùng khuôn viên trường. Sinh viên học khóa TESOL cũng có cơ hội tham gia vào mối quan hệ đối tác ngôn ngữ với sinh viên học khóa ESL và tích lũy kinh nghiệm làm việc với tư cách gia sư giảng dạy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Có hai lựa chọn chương trình:

Văn bằng nâng cao TESOL 

Sinh viên cần hoàn thành 250 giờ khóa học phương pháp luận cộng với 20 giờ thực hành bao gồm 10 giờ quan sát và 10 giờ thực hành giảng dạy tại một trong những lớp học về tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai - ESL đa văn hóa, dựa trên các lớp học kỹ năng của trường Selkirk.

Những sinh viên có bằng cấp và đáp ứng các tiêu chuẩn cho chương trình học cấp Văn bằng nâng cao TESOL của trường Selkirk sẽ đủ điều kiện để nhận Chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn 1 về TESL của Canada.

Đối với những sinh viên quan tâm đến Chứng nhận nghề nghiệp chuyên môn 2 về TESL của Canada, trường Cao đẳng Selkirk cung cấp Chương trình Thực hành Mở rộng (thông thường trong 8 tuần) bao gồm thêm 20 giờ quan sát và 10 giờ giảng dạy tại một trong các lớp học ESL đa văn hóa, dựa trên các lớp học kỹ năng của trường Selkirk.

Chứng chỉ nâng cao TESL 

Sinh viên hoàn thành 14 tín chỉ (250 giờ) môn học phương pháp luận, nhưng không cần tham gia vào học phần Thực hành. Chương trình này không đáp ứng tất cả yêu cầu cần thiết để nộp đơn xin TESL Canada công nhận.

Nếu sinh viên đã hoàn thành chương trình Chứng chỉ nâng cao và muốn hoàn thành học phần thực hành và chuyển đổi khóa học cấp Chứng chỉ nâng cao thành Văn bằng nâng cao, thì có thể chuyển đổi trong vòng một năm cùng với sự chấp thuận của Chủ tịch Trường học. Sinh viên sẽ đóng bổ sung phí trải nghiệm giảng dạy bổ sung này.

Thêm thông tin: Click here  

Semester 1

 • Course, Name, , Credit
 • TSOL 101, Introduction to Teaching English Language Learners, , 3
 • TSOL 103, Teaching Listening and Speaking, , 3
 • TSOL 105, Teaching Reading and Writing, , 3
 • TSOL 107, Topics in English Language Learning, , 1
 • TSOL 109, Teaching Pronunciation, , 2
 • TSOL 110, Practicum Experience and Seminar, , 4
 • TSOL 112, Grammar for Teachers, , 2
 • TSOL 100, Teaching English to Young Learners *, ,
 • TSOL 120, International Practicum *, ,
 • TSOL 121, Extended Practicum *, ,
 • TSOL 122, Visiting Practicum *, ,
 • TSOL 123, Practical Studies in TESOL*, ,
 • Total, 18

Course Descriptions

 • TSOL 101 - Introduction to Teaching English Language Learners
 • TSOL 103 - Teaching Listening and Speaking
 • TSOL 105 - Teaching Reading and Writing
 • TSOL 107 - Topics in English Language Learning
 • TSOL 109 - Teaching Pronunciation
 • TSOL 110 - Practicum Experience and Seminar
 • TSOL 112 - Grammar for Teachers
 • TSOL 100 - Teaching English to Young Learners *
 • TSOL 120 - International Practicum *
 • TSOL 121 - Extended Practicum *
 • TSOL 122 - Visiting Practicum *
 • TSOL 123 - Practical Studies in TESOL*
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm / năm: 500 CAD / mỗi năm 

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm